Oliver Pietilä, 24 år representerar Centern. Han anser att Karleby utvecklas i rätt riktning. Foto: John Illman

Oliver Pietilä från Karleby är första periodens fullmäktigeledamot för Centern. Trots det sitter han på betydelsefulla poster. Centern är det största partiet i Karlebys fullmäktige med tio mandat.

– Förutom i fullmäktige sitter jag i stadsstyrelsen och i stadsstrukturnämnden som stadsstyrelsens representant.

I senaste kommunalval fick Pietilä 288 röster, näst mest av alla Centerns kandidater och åttonde mest av alla 43 invalda. Pietilä, 24 år, är yngst i Karleby fullmäktige – ingen annan ledamot är yngre än 30 år.

Pietilä gick med i Centerns ungdomsförbund som 15-åring. Han var styrelsemedlem i partiets ungdomsförbund 2018–2019, Karlebys ungdomsfullmäktiges ordförande 2017–2018 och han ställde han även upp i EU-valet år 2019.   

– I och med det här tror jag att många karlebybor kände igen mig och den politik som jag driver då jag ställde upp för fullmäktige.

Han tillägger att det har varit tidskrävande att sätta sig in i alla ärenden som de olika politiska organen handhar. Till exempel av ärenden som gäller detaljplaner hade han ingen erfarenhet av då han inledde sina uppdrag inom kommunalpolitiken.

Samtidigt har han fått stöd av äldre partikamrater i behandlingen av ärendena.

– Jag har haft många positiva erfarenheter av att vara en ung politiker i Centern. Jag är också glad över att partiet vill ge unga politiker stort ansvar, säger han.   

Flera projekt på gång

Karleby är Mellersta Österbottens största stad. Staden har drygt 47 000 invånare varav ungefär tolv procent har svenska som modersmål, uppger Folktinget.

Karleby är Finlands nordligaste tvåspråkiga kommun med finska och svenska som administrativa språk. Staden sammanslogs år 2009 med de forna enspråkigt finska kommunerna Lochteå, Ullava och Kelviå – Pietilä kommer från den sistnämnda.  


Detta är Oliver Pietilä

Ålder: 24

Parti: Centern

Från: Karleby

Hjärtefrågor: Ekonomi, grön omställning

Aktuell som: Ung beslutsfattare i Karleby


Oliver Pietilä vill att Karlebys centrumkärna blir mer livskraftig i framtiden. Foto: John Illman.

Staden har flera projekt på gång. Pietilä talar varmt om förverkligandet av en idrottspark.

– Karleby utvecklas i rätt riktning. Stadens invånarantal ökar och vi bygger som bäst bland annat Kokkola Areena, en multifunktionell arena med utrymmen för exempelvis fotboll, ishockey, friidrott med mera. Det här projektet ligger mig nära hjärtat. 

Arenans samtliga utrymmen ska stå klara sommaren 2026.

Läs mera, Kommuntorget 17.5.2024: Vd:ns avhopp påverkar inte byggtakten i Karleby

Pietilä arbetar även gärna för ekonomisk tillväxt och grön omställning. Grön omställning handlar om övergången till en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen.

Centern värnar som bekant om landsbygdens välmående. Karleby är en stor kommun med flera byar. Pietilä vill se att de kan förblir livskraftiga.  

– Jag är bland annat emot stängning av byskolor. På svenskspråkigt håll har Öja skola bevarats, vilket jag ser positivt på.

Öja är en liten by med färre än 1 000 invånare i södra Karleby, på gränsen till Larsmo.

Den nuvarande fullmäktigeperioden är långt hunnen. Följande kommunalval infaller nästa år. Pietilä kandiderar både i kommunalvalet och i riksdagsvalet år 2027.   

– Jag vill arbeta för att Karleby i framtiden har fler invånare, ett mer livskraftigt centrum och att staden utvecklas ytterligare inom bland annat grön omställning, säger Oliver Pietilä.