Stadsstyrelsen fattade sitt beslut i tisdags. Nu har intresserade på sig till den 3 december.

Som väntat förlänger Jakobstad ansökningstiden för den lediganslagna tjänsten som stadsdirektör. Stadsstyrelsen beslöt sätta den nya bakre tidsgränsen till den 3 december.

Inom den första ansökningstiden visade endast tre personer intresse för att efterträda Kristina Stenman. De är ekonomie magister Kenneth  Holmgård från Jakobstad, politices magister Simon Häggblom från Vasa och ekonomie magister Åsa Wallendahl från Jakobstad.

Stadsstyrelsens ordförande Ove Sjölund (SFP) sa tidigare till Kommuntorget att osäkerheten inom kommunsektorn påverkar intresset för tjänsten.

Rekryteringsexperter har kritiserat sökprocessen i kommunerna för att vara för styrd av offentlighetsprincipen för att locka rätt kandidater.