Styrelsen möts den 28 januari. Konflikten i Kårkulla har pågått sedan i somras.

Frågan om huruvida Kårkullas styrelse är funktionsduglig är igen uppe när styrelsen möts nästa vecka.

På mötet ska ett initiativ om att omedelbart återkalla styrelsens förtroendeuppdrag behandlas.

Initiativet har lämnats in av en fjärdedel av Kårkullas fullmäktigeledamöter. Förslaget är att styrelsen för ärendet till samkommunens fullmäktige.

Ett liknande initiativ fanns också på agendan när fullmäktige i december röstade om förtroendet för direktören Sofia Ulfstedt.

Ulfstedt fick då stöd av en klar majoritet av ledamöterna. Rösterna föll 206-42,5.

Fullmäktige tillsatte inte ett tillfälligt utskott för att utreda styrelsen, utan nöjde sig med att uppmana den att lämna konflikten – som uppstått mellan Ulfstedt och sex av styrelsens elva medlemmar – bakom sig.

Uppmaningen kom med en varning: om styrelsemedlemmarna inte följer fullmäktiges uppmaning blir det igen aktuellt att utreda förtroendet för styrelsen.

Dagen efter fullmäktigemötet trotsade en del styrelsemedlemmar uppmaningen och tog förtroendet för Ulfstedt till omröstning. Ulfstedt fick stöd med rösterna 6–5, men bara tack vare att en sannfinländsk suppleant röstat fel.

Konflikten i samkommunen har sin upprinnelse i en varning som Ulfstedt gav till en tjänsteman i juni på grund av en felaktig beredning.

Beredningen är kopplad till fastighetssektionen, där kritiska styrelsemedlemmar också sitter.

Dessa styrelsemedlemmar har hänvisat till ett bredare missnöje med Ulfstedts ledarskap inom Kårkullas personal.

Korrigerat 11.33: Fördelningen av röster i förtroendeomröstningen.