Samkommunens fullmäktige röstade idag om förtroendet för Sofia Ulfstedt under ett extrainsatt möte.

Den konflikt som förlamat Kårkulla samkommun under hösten kulminerade idag då fullmäktige tog ställning till ett initiativ om förtroendebrist för direktören Sofia Ulfstedt.

Intiativet hade sänts till fullmäktige av en splittrad styrelse.

I fullmäktige fick Ulfstedt ett överväldigande förtroende: 206 röster för förtroende, 42,5 mot.

Innan det hade fullmäktige röstat om att remittera ärendet. Förslaget att remittera ärendet förlorade med rösterna 159 mot 82.

I fullmäktige har ledamöterna olika röstetal, beroende på vilken kommun de representerar.

Fullmäktiges vice ordförande Jonas Heikkilä (Gröna) hade, stödd av en fjärdedel av ledamöterna, lämnat in ett initiativ om att låta ett tillfälligt utskott utreda styrelsens funktionsduglighet.

Fullmäktige valde dock att inte tillsätta ett utskott, men noterar i det beslutet att man förväntar sig att styrelsen fokuserar på sitt uppdrag, till exempel genom extern arbetshandledning och utvecklingssamtal.

Det överväldigande förtroendet för Ulfstedt är en klar signal, sades på mötet, och man omfattar initiativtagarnas oro för styrelsens funktionsduglighet.

Utgående från fullmäktiges beslut diskuterar styrelsen ärendet om förtroendet för Sofia Ulfstedt imorgon torsdag. Fullmäktiges ordförande Christer Rönnlund (SFP) sa under mötet att styrelsen gör klokt i att lyssna på fullmäktige.

Om styrelsen inte lyckas i detta kan det bli tal om ett extra fullmäktigemöte i vår, för att diskutera styrelsens framtid.