Tre personer har sökt tjänsten som stadsdirektör i Jakobstad inom utsatt tid. 

De sökande är ekonomie magister Kenneth  Holmgård från Jakobstad, politices magister Simon Häggblom från Vasa och ekonomie magister Åsa Wallendahl från Jakobstad.

Stadsdirektörstjänsten har varit lediganslagen under oktober.

Stadsstyrelsen kommer nu att sammanträda så fort som möjligt för att diskutera hur processen fortsätter.

Stadsdirektörstjänsten blev ledig när Kristina Stenman valdes till diskriminieringsombudsman i våras.

Stadsstyrelsens ordförande Ove Sjölund (SFP) säger att han inte hunnit utvärdera ansökningarna. Stadsstyrelsen tar upp ärendet på sitt möte om två veckor. Då kan det bli tal om att förlänga ansökningsperioden, men det är inte aktuellt att ta med en rekryteringskonsult, säger Sjölund.

Hade du väntat dig fler ansökningar?

— Kanske hade jag det, men å andra sidan är kommunbranschen inne i en omvälvande period. Det kommer att ske massor av förändringar, och det finns osäkerhetsfaktorer. Om två år har staden en mindre kostym och andra uppgifter, säger Sjölund med hänvisning till social- och hälsovårdsreformen.

Sjölund säger att staden klarar sig bra i dagsläget med t.f. stadsdirektören Anne Ekstrand men hoppas trots det att ett beslut om ny stadsdirektör kan tas ännu i år.

Sjölund tror inte att efterspelet från det förra stadsdirektörsvalet, då Jakobstad gjorde fel enligt Högsta förvaltningsdomstolen då staden inte offentliggjorde de kandidater som en konsult tagit fram, har påverkat intresset för den nu lediganslagna tjänsten.