Efter fullmäktigemötet i onsdags såg Kårkullas direktör fram emot att återgå till arbetet. Men styrelsens agerande på torsdagen gör igen situationen olustig.

– En obefogad klappjakt som lett till att mina och förtroendevaldas resurser gått till annat än Kårkullas brukares bästa. Det har varit en orättvis behandling som gjort att våra ägarkommuner inte fått det som de ska kunna förvänta sig av oss.

Så summerar Kårkulla samkommuns direktör Sofia Ulfstedt förtroendekrisen mellan henne och medlemmar i samkommunens styrelse.

Krisen tycktes få en lösning på fullmäktiges extrainsatta möte i onsdags, då en klar majoritet av ledamöterna gav Ulfstedt sitt stöd och sände ett klart budskap till styrelsen: lägg krisen bakom er, annars handlar nästa förtroendeomröstning om er.

Har du i något skede under hösten övervägt att säga upp dig?

– Nej. För mig är fullmäktiges åsikt viktig och jag har velat invänta processens slutresultat. Hade fullmäktige inte haft förtroende för mig hade jag sagt upp mig. Nu var resultatet klart, och jag kan fortsätta jobba. Men efter dagens styrelsemöte känns det ändå otrevligt. Styrelsen är trots allt den jag jobbar närmast med.

En maktkamp i styrelsen

Som Kommuntorget rapporterat idag är krisen långt ifrån över. En majoritet av styrelsen vägrar acceptera fullmäktiges beslut och budskap.

Ulfstedt säger att det är ”en soppa av Guds nåde”. Den lättnad hon kände efter onsdagens fullmäktigemöte är som bortblåst.

– Jag är jätteförvånad över styrelsens agerande idag. Det känns overkligt och olustigt att återgå till jobbet. Igår tänkte jag att vi kan enas och se framåt men dagens styrelsemöte drog mattan undan för den känslan. Ska vi nu verkligen sätta energi på att vara osams och krångla? Jag ser egentligen att det här handlar om en maktkamp mellan två grupperingar i styrelsen, snarare än en kamp med mig. Jag kan bara hoppas på att alla ser sitt ansvar och jobbar enligt det uppdrag man har, för Kårkullas bästa.

Styrelsemedlem Kjell Grönqvist (SDP) säger att han och andra i styrelsen kommer att fortsätta lyfta frågor som har med ditt ledarskap att göra. Hur ska samkommunens förberedelser för social- och hälsovårdsreformen kunna avancera om styrelsen fokuserar på ledarskapsfrågor?

– Det har varit typiskt för en del styrelsemedlemmar att ifrågasätta den operativa ledningen. De förstår inte sin uppgift och känner inte till förvaltningsstadgan, vilket lett till att de blandat sig i till exempel lönefrågor. Vad gäller personalens missnöje: det är inte svårt att samla femtio namn på en lista i dessa tider, då vi måste effektivera och lever i coronatider. Det är absolut viktigt att personalen är nöjd, men vi som ansvarar för budgeten måste fatta stora beslut och då kommer det klagomål från personalen om resursbrister. Vi kan tyvärr inte vara alla till lags för då skenar budgeten iväg. Obekväma beslut måste tas.

Fullmäktige måste sätta ner foten

Fullmäktiges budskap till styrelsen var att om den inte lägger krisen bakom sig så måste fullmäktige agera, till exempel genom att utreda förtroendet för styrelsen. Borde fullmäktige, efter dagens styrelsemöte, agera reda nu?

– Jag tycker att styrelsens agerande gick direkt emot fullmäktiges uppmaning, så ja, fullmäktige borde agera och visa att man menar vad man sa igår. Samkommunen måste vara konstruktiv och jobba framåt. Jag är insatt i social- och hälsovårdsreformen men behöver styrelsens stöd. Jag kan inte göra det jobbet om styrelsen motarbetar mig.

Är det som nu sker tecken på ett fel i Kårkullas organisation eller ett märkligt undantag?

– Jag ser det inte som ett strukturfel. Det handlar helt enkelt om den varning som jag gav i våras till en ledande tjänsteman, och om att de i styrelsen som är emot mig också sitter i fastighetssektionen. Till exempel Kjell Grönqvist har sagt att vi inte skulle vara i den här situationen om jag inte gett varningen. Nu söker man fel för att kunna ge tillbaka för den. Fullmäktige tycker att varningen var befogad, därav dess stöd till mig, men delar av styrelsen tycker det var obekvämt att jag tog itu med en felaktig beredning. Detta är deras reaktion på det. Anklagelserna mot mig har ändrat an efter att jag kunnat bemöta dem. De har nu blivit så allmänna att de kan sägas om vilken organisation som helst. Det finns alltid sådant som vi måste jobba på och utveckla. Men att bristerna skulle vara på den nivå som styrelsemedlemmarna påstår ser jag inte.

Sofia Ulfstedt återgår på fredag till arbetet, efter att ha varit sjukskriven.