Medlemmar i Kårkullas styrelse accepterar inte fullmäktiges stöd för Sofia Ulfstedt.

Efter gårdagens fullmäktigemöte, där Kårkullas direktör Sofia Ulfstedt fick ett överväldigande stöd, var det många som väntade sig att förtroendekrisen mellan samkommunsdirektören och styrelsen skulle vara utagerad när styrelsen möttes idag.

– Det vore harakiri att gå emot fullmäktige, sa fullmäktiges ordförande Christer Rönnlund (SFP) på mötet igår, när en oroad ledamot frågade om styrelsen ändå kan få Ulfstedt uppsagd.

Ändå var det på vippen att styrelsen hade gått emot fullmäktige idag. Nu undgick styrelsen en ännu djupare kris, åtminstone tillfälligt, tack vare att en styrelsemedlem röstade fel.

Omröstning, trots allt

Anna Lena Karlsson-Finne suckar djupt när hon redogör för händelserna på styrelsemötet.

Karlsson-Finne hade av Kommunförbundets juridiska sakkunniga informerats att styrelsen inte kan rösta om förtroendet för Ulfstedt. Frågan hade ju redan förts till fullmäktige, som visat sitt stöd för samkommunsdirektören och därmed förelåg inga orsaker att förhandla om Ulfstedts direktörsavtal.

Trots detta föreslogs att styrelsen skulle rösta om förtroendet för Ulfstedt. Förslaget fick understöd, och hade omröstningen gått som tidigare under hösten hade de som inte har förtroende för Ulfstedt vunnit med 6–5.

Nu blev resultatet det omvända. Ulfstedt fick styrelsens förtroende med 6–5.

Orsaken till att resultatet blev det här är ett misstag. Mikael Forsbäck (Sannf) är partikamraten Pekka Tiusanens ersättare i styrelsen. Han säger till Kommuntorget att han blev informerad igår om att han ska ersätta Tiusanen på mötet.

– När själva omröstningen genomfördes höll jag på med annat. Det var ett misstag. Jag har inte förtroende för Ulfstedt, säger Forsbäck som inte försökte korrigera sitt misstag efter omröstningen.

Gjort är gjort, säger han.

Karlsson-Finne säger att styrelsemedlemmarnas agerande visar att de inte tagit till sig av fullmäktiges budskap igår. Hon har redan diskuterat frågan med fullmäktigeordförande Rönnlund, och fullmäktige kommer att agera.

”Fortsätter spela fotboll”

Vad gäller den juridiska frågan så har Kommunförbundets rådgivning till Kårkullas styrelse varit följande: eftersom förtroendefrågan avgörs av fullmäktige, och eftersom fullmäktige bevisligen har ett överväldigande förtroende för Sofia Ulfstedt, kan styrelsen inte besluta att förtroendebrist föreligger.

Det vill säga: efter gårdagens omröstning i fullmäktige hade styrelsen inte kunnat fatta beslut om verkställande av Ulfstedts direktörsavtal, som innehåller bestämmelser om avgångsvederlag i utbyte mot frivilligt uppsägande.

Kjell Grönqvist (SDP), en av de som inte har förtroende för Ulfstedt, har tolkat de juridiska råden annorlunda. Grönqvist säger till Kommuntorget att fullmäktiges omröstning var riktgivande och att styrelsen, i egenskap av arbetsgivare, hade rätt att rösta om förtroendet för samkommunsdirektören, även om det gick emot fullmäktige.

– Finns det 57 namn på listan, och ett missnöje med hur direktören styr och ställer, då är det uppenbart att vi som arbetsgivare måste agera, säger Grönqvist och hänvisar till den namnlista som vittnar om personalens missnöje med Ulfstedt.

Hur kommer ni i styrelsen att agera framöver?

– Bara för att vi förlorat en fotbollsmatch betyder det inte att vi slutar spela fotboll. Vi kommer att fortsätta ta upp saker som direktören måste agera kring. Förändringen måste vara förankrad bland de som gör jobbet, bland de som vet bäst hur Kårkulla fungerar. Det måste gå att diskutera saker och ting, säger Grönqvist.

Dessa styrelsemedlemmar har förtroende för Sofia Ulfstedt

Anna Lena Karlsson-Finne (SFP), Roger Eriksson (SFP), Kim Lindstedt (Saml), Irja Bergholm (VF) och Annika Ahläng (SDP).

Dessa styrelsemedlemmar har inte förtroende för Ulfstedt

Roger Weintraub (Saml), Kjell Grönqvist (SDP), Pekka Tiusanen (Sannf), Camilla Sandell (SFP), Jukka Surakka (De gröna) och Hilkka Toivonen (De gröna).