Från mediechef i Åbo till kommundirektör i Pargas. Tidigare har Tom Simola varit stadsdirektör i Raseborg och Kimitoön. Bild: Kommuntorget

Åbo Underrättelsers chefredaktör Tom Simola valdes på måndagen till ny stadsdirektör för Pargas. Simola knep 22 röster i den slutna omröstningen i stadsfullmäktige medan hans motkandidat Jari Kesäniemi fick 10 röster och Antti Kuusela fick nöja sig med 3 röster.  

Simola vill inte uttala sig om tidpunkten för sitt tillträde som Pargas stadsdirektör. 

– Jag vet faktiskt inte när jag ska tillträda det nya jobbet. Jag börjar säkert som stadsdirektör något tag under vintern. Vi får förhandla oss fram till en lösning, säger Simola. 

Hur kommer den här konstellationen att påverka din roll som vd på ÅU Media och chefredaktör för ÅU? 

– Jag får säkert tona ned min roll som chefredaktör under den tid som återstår på ÅU. Jag kommer fortsättningsvis att skriva ledare tills jag avgår, men det blir knappast texter som anknyter till Pargas. Det blir desto större fokus på vårt 200-årsjubileum i januari. 

Det är länge sedan du har jobbat med kommunal förvaltning. Är du en ringrostig blivande byråkrat? 

– Nej, jag har ju följt med den kommunala sektorn också i egenskap av chefredaktör. Jag är inte orolig för att mina kunskaper skulle ha fallit i glömska. 

Vilka är dina starka sidor i det nya jobbet? 

– Hanteringen av den kommunala förvaltningen sitter i ryggraden på mig. Jag har alltid varit fascinerad av den kommunala ekonomin, trots att mycket handlar om kostnadsstyrning. Jag tycker också om att sammanfoga olika viljor och förtydliga saker för kommuninvånarna. 

Måndagens slutna omröstning avslöjade att den språkpolitiska friktionen pyr under ytan i Pargas stadsfullmäktige. Sannfinländarnas ledamot Jarmo Takatupa försökte avstyra valet av Simola i förtäckta ordalag. 

– Vi ska inte hemfalla till språkpolitik. Glöm kandidaternas språktillhörighet och rösta på den bästa kandidaten, sade Takatupa. 

Han fick mothugg av Jan Eriksson (SFP) som knipslugt undvek att gå i den retoriska fällan. 

– Jag är av samma åsikt som Takatupa. Vi ska välja den bästa kandidaten som har fått de högsta poängen i samband med rekryteringsgruppens bedömning av kandidaterna, sade Eriksson. 

Simola väljer att tona ned den språkpolitiska dimensionen, trots att hans svenskspråkiga profil var en klar fördel i fullmäktige där SFP har enkel majoritet. 

– Alla tvåspråkiga kommuner där språkförhållandena är fifty-fifty måste visa hänsyn till språkpolitiska aspekter i beslutsfattandet. Det är viktigt att bägge språkgrupper beaktas i besluten. Att visa öppenhet och främja öppen diskussion är den enda vägen framåt, säger Simola. 

Pargas budget för nästa år uppvisar ett underskott på 2,6 miljoner euro. Hur ska du få fason på stadens ekonomi? 

– Framtiden ser utmanande ut för kommunernas ekonomi på grund av minskade statsandelar från och med 2025. Det är viktigt att hushålla noggrant med resurserna. Det viktigaste är att se till att Pargas växer. Vi måste främja inflyttningen till kommunen och se till att det byggs fler bostäder. Det kan generera mer skatteintäkter på lång sikt.  

Enligt Simola gäller det att skapa en atmosfär i kommunen som lockar till sig nya företag och arbetsgivare. 

– Det viktigaste är att se till att kommunens grundläggande tjänster fungerar och att till exempel skolorna, småbarnspedagogiken, friskvården och infrastrukturen fungerar som den ska. Då är det också lättare att locka företag till kommunen. 

Hur ser du på gårdagens beslut att sälja merparten av Pargas stads aktier i Pargas Fjärrvärme Ab? 

– Jag har inte bekantat mig med dokumentationen och kan därför inte ta ställning i den frågan utan att ha koll på alla siffror och den bakgrundsinformation som ligger som grund för beslutet. 

Många invånare i de forna skärgårdskommunerna upplever att de har blivit styvmoderligt behandlade av kommunen. Hur ska du överbrygga den här klyftan? 

– Det finns en obalans mellan kommundelarna i samtliga kommuner som har kommit till efter en samgång. Det är en styrka att det finns flera lokalsamhällen i en och samma kommun. Det ger en palett av möjligheter. Vi måste se till att vi behandlar kommundelarna likvärdigt. Det är lika viktigt att bygga bostäder i Korpo som på centralorten. 

Hösten 2022 anmälde din redaktion dig till Opinionsnämnden för massmedier som fattade ett friande beslut. Hur ska du bygga upp förtroende i din nya roll som stadsdirektör?

– Genom att vara välinsatt i sakfrågor och satsa på öppen diskussion. Det är den bästa medicinen för att bygga upp förtroende.