Staden borde ha tänkt på hur det ser ut, säger Olli Maenpää, Siv Sandberg och Ida Sulin om utredningen som stadens förra personaldirektör Nina Gros gjort. Bildkollage: Kuntalehtis arkiv, Robert Seger, Kommunförbundet och Helsingfors stad.

Långköraren kring Helsingfors stads havererade lönesystem fick en ny vändning i mitten av mars då stadens tidigare personaldirektör Nina Gros överlämnade sin utredning om de ledarskapsproblem som antas stå bakom lönetrasslet.

Till saken hör att Nina Gros själv var en av dem som bar ansvar för lönebetalningssystemet Sarastia, som berövade tusentals löntagare på deras löner i flera månader. Nu har Gros utvärderat det kraschade lönesystemet som hon var med om att skapa. Skattebetalarna fick punga ut med över 150 000 euro för utredningen.

– Det är onekligen lite originellt och uppseendeväckande att Helsingfors stad valde sin tidigare personaldirektör till uppdraget, säger Siv Sandberg, universitetslärare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.

Läs också Svenska Yle 23.4.2023: Samma person som ansvarade för lönestrulet ska nu granska ledarskapet i Helsingfors – upplever det själv inte som problematiskt

Läs mera Helsingin Sanomat 145.3.2024: Helsingin syrjäytetty johtaja kertoo, miksi hänet palkattiin 10   000 euron kuukausipalkalla selvittämään

Reträttposter nämns i avtal

Sandberg lyfter fram att direktörers och chefers arbetsavtal ibland har en klausul som slår fast att arbetsgivaren kan erbjuda dem andra uppgifter till exempel vid en förtroendekris. Då är olika utredningsuppdrag en vanlig lösning.  Det handlar om en mekanism där tjänstemän kan stiga åt sidan under anständiga former utan att behöva stå på bar backe efter att det har krisat till sig.

– Vi har ett analogt fall i S:t Michel där den tidigare stadsdirektören Timo Halonen avgick för att därefter jobba i ett år med att utreda stadens samarbete med olika läroinrättningar, säger Sandberg.

Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin är försiktigt kritisk till utnämningen av den tidigare personaldirektören Nina Gros som utredare.

– Ur ett juridiskt perspektiv ser jag inte någon jävsproblematik. Det handlar mer om ändamålsenligheten för den här lösningen och hur den uppfattas, säger Sulin.

Siv Sandberg är inne på samma spår.

– Det verkar som att stadens ledning inte har analyserat hur det ser ut utåt att en tidigare personaldirektör gör en utredning i en fråga där hon själv har haft en central roll, säger Sandberg.

Förvaltningslagen kräver opartiska utredningar

Olli Mäenpää, som är professor emeritus i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet, har vissa juridiska tvivel kring Helsingfors stads skräddarsydda upplägg.

– Förvaltningslagen slår fast att kommunala utredningsuppdrag ska vara opartiska. Det verkar som att det kriteriet inte uppfylls i det här fallet. Utredaren har ju varit med om att orsaka den röra som berör löneutbetalningarna vid Helsingfors stad, säger Mäenpää.

Helsingfors stads tidigare kanslichef Sami Sarvilinna kan inte ställas till svars för beslutet att anlita Nina Gros som utredare eftersom han inte längre är i stadens tjänst.

– Jag tror inte på möjligheterna att riva upp fallet på straffrättsliga grunder genom att hänvisa till brott mot tjänsteplikten. Helsingfors stadsstyrelse är säkert rätt instans som har mandat att gå till botten med det hela, säger Mäenpää.

Inte god förvaltning

Utvecklingschef Marja-Liisa Ylitalo, med ansvar för intern revision på Kommunförbundet, kommer till samma slutsats.

– Jag tar inte ställning till det aktuella fallet i Helsingfors, men allmänt kan man säga att det inte är god förvaltning om en utredningsperson får i uppdrag att utreda sina egna administrativa misstag, säger Ylitalo.

Enligt Ylitalo är det solklart vem som bär ansvaret för eftervården av lönekaoset i Helsingfors.

– Det är på stadsstyrelsens ansvar att i samarbete med Helsingfors stads enhet för intern revision se till att staden kan hantera jävsproblematik och förtydliga arbetsfördelningen så att motsvarande problem inte uppstår i framtiden, säger Ylitalo.

Kommuntorget har försökt nå kanslichef Jukka-Pekka Ujula för en kommentar.


Sådan är utredningen

Utredningen kartlade hur det operativa ledningssystemet tjänar stadens strategiska mål och hur stadens högsta ledning, chefer och personal anser att systemet fungerar i praktiken. I utredningen granskades rollerna och verksamhetsförutsättningarna i stadens högsta ledning som en del av ledningssystemet, samt den förmåga till förnyelse som behövs vid förändringar i verksamhetsmiljön. Ett syfte med utredningen var också att kartlägga hur väl det nuvarande ledningssystemet gör det möjligt att lösa stadens stora utmaningar och genomföra betydande förändringar samt att bedöma hur stadens ledningsprinciper, de så kallade hörnstenarna för ledningen, förverkligas inom ledningen av staden.

Läs stadens nyhet, klicka här.