Jukka-Pekka Ujula går från Borgå till Helsingfors. Foto: Liisa Takala, KL-Kustannus bildarkiv.

Borgå stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula tillträder som ny kanslichef vid Helsingfors stad i början av december. Han ärver ett misslyckat lönesystem som har gett gråa hår åt tusentals löntagare. 

Helsingfors stads nya kanslichef Jukka-Pekka Ujula vill se öppenhet och transparens i hanteringen av det havererade lönesystemet i Helsingfors.  

Problemen med Helsingfors löneutbetalning har plågat stadsförvaltningen i huvudstaden allt sedan personal- och lönesystemet Sarastia anskaffades utan offentlig upphandling i fjol.  

Löner har uteblivit, försenats eller räknats fel med fatala konsekvenser för dem som har berörts av den administrativa röran. Ujulas företrädare Sami Sarvilinna har utpekats som huvudansvarig för det lönekaos som har drabbat tusentals anställda vid Helsingfors stad. Ujula vill inte kommentera orsakerna till trasslet. 

– Mycket har gjorts för att åtgärda det hela, men det återstår troligtvis vissa små problem med lönesystemet fortfarande. Vi måste identifiera de största utmaningarna och se till att de blir lösta, säger Jukka-Pekka Ujula. 

Ujula vill ändå tona ned sin roll i sammanhanget. 

– Det handlar ju om problem av den storleksordningen att lösningarna inte kan hänga på en enda person. Det tar tid att återställa förtroendet för stadens lönesystem. Det viktigaste är att man visar öppenhet och transparens och berättar vilka problem som existerar fortfarande. 

Lång erfarenhet i Borgå 

Ujula erbjöds nyligen fortsatt anställning som Borgå stadsdirektör till och med 2030. Nu blir han kanslichef för landets största arbetsgivare med över 40 000 anställda i stället.  

– Jag har jobbat som Borgå stadsdirektör i 14 år redan. Det skulle ha varit intressant att fortsätta i samma uppdrag, men jag väljer att gå vidare till nya arbetsuppgifter. Det handlar mest om att satsa på ett nytt kliv i karriären. 

Du har mobiliserat ett starkt förtroende över partigränserna i Borgå. Hur kommer det sig? 

– Kommunpolitikerna i Borgå är kanske mer lämpade att besvara den frågan. Det finns en gynnsam förvaltningskultur i Borgå som tillåter offentlig debatt. De flesta politiker och tjänstemän välkomnar initiativ som utvecklar staden. Det har varit fint att få jobba i Borgå.  

Vad vill du förnya i Helsingfors stads förvaltningskultur? 

– Jag vill inte gå ut med konkreta visioner i detta skede. Jag ska först forma en lägesbild innan jag tar itu med nya strategiska riktlinjer. Och så ska jag rådfråga personalen. Det finns gedigen expertis vid Helsingfors stad. 

Helsingfors stad äger över 100 bolag. Många av dem präglas av ineffektivitet och begränsad insyn. Hur borde bolagsstyrningen ses över? 

– Offentligheten i de bolag som ägs av städer är en nationell fråga som berör hela landet. Finansministeriet gör för närvarande en utredning om det hela. Låt oss vänta på utredningens resultat innan jag tar ställning till den frågan. 

Hur vill du trygga svenskans ställning i Helsingfors stadsförvaltning? 

– Efter min tid som stadsdirektör i Borgå är jag van vid en levande tvåspråkighet. Den språkliga balansgången mellan finska och svenska sitter i ryggmärgen. Jag hoppas att jag får möjligheter att främja svenskans ställning i Helsingfors. 

En hurdan chef är du? 

– Jag vill att saker går framåt. I vissa frågor går det att fatta snabba beslut och ibland måste man samla information och tillräckligt med beslutsunderlag innan man kan skrida till verket. Tjänsteplikten styr en stor del av tjänstemännens arbete. 

Jukka-Pekka Ujula valdes till Helsingfors stads kanslichef den 13 september. Han tillträder sin nya post tidigast i början av december.  

– Det exakta datumet är tills vidare inte fastställt, men jag räknar med att det avgörs snart.