Uppsägningen verkställs av styrelsen, efter att fullmäktige justerat direktörsavtalet. Styrelsen ska dessutom utredas av ett tillfälligt utskott.

Kårkulla samkommuns direktör Sofia Ulfstedt säger upp sig.

På fullmäktigemötet i dag behandlades Ulfstedts direktörsavtal, och justerades så att Ulfstedt kan lämna samkommunen med ett avgångsvederlag. Summan motsvarar åtta månaders lön, det vill säga 56 000 euro.

Avtalet justerades så, att en förtroendekris mellan styrelsen och direktören kan ligga till grund för att verkställa direktörsavtalet. Fullmäktige gav i december sitt förtroende till Ulfstedt, men också efter det har sex av samkommunens elva styrelsemedlemmar hållit fast vid att direktören inte åtnjuter styrelsens förtroende.

Ulfstedt säger att justeringen gjordes efter vägledning av Kommunförbundets jurister, som påpekade att direktörsavtalet borde inkludera förtroendet mellan samkommunsdirektören och styrelsen, eftersom direktören har väldigt lite att göra med fullmäktige.

Styrelsen möttes efter dagens fullmäktigemöte för att verkställa direktörsavtalet. Styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne (SFP) säger att rekryteringen av en ny direktör måste inledas omedelbart, men att tidtabellen i övrigt ännu är öppen.

Styrelsen diskuterade också hur arbetsfördelningen inom ledningen ska se ut fram tills att en ny  direktör valts. Ulfstedt, som har varit sjukskriven en längre på grund av konflikten, kommer inte tillbaka till samkommunen innan uppsägningstiden löpt ut i mitten av april.

Samkommunen har inte hängt med i reformen

Det var en del styrelsemedlemmars trots mot fullmäktiges uppmaning i december att lämna konflikten bakom sig som fick Ulfstedt att ta beslutet.

– Det är fastighetssektionens medlemmar, som också sitter i styrelsen, som fortsatt motverka mig. Det här efter att jag gav fastighetschefen en varning i maj i fjol. Medlemmarna har ringt upp samkommunens personal och agiterat. Jag har ingen orsak att finna mig i sådant.

Hur ser du på samkommunens förutsättningar att fungera nu, utan direktör?

– Jag har fullt förtroende för min ersättare, t.f. direktör. Susanne Karlsson. Det tragiska är att klappjakten som pågått sedan sommaren har krävt min och styrelsens energi. En del styrelsemedlemmar har agerat oprofessionellt och oansvarigt. Samkommunen har social- och hälsovårdsreformen att tänka på, och ekonomiska utmaningar, men det har varit sekundärt för styrelsemedlemmarna. För en del av dem har det här varit en maktkamp. Det är fullständigt oansvarigt gentemot ägarkommunerna, brukarna och deras anhöriga att personer i nyckelposition sätter energi på annat än kärnverksamheten. Jag har varit sjukledig en längre tid. Reformarbetet har inte tagit paus under den tiden, och samkommunen har inte hängt med som den borde.

Styrelsemedlemmarna tillsätts av partierna. Finns det lärdomar att dra av konflikten?

– För det första måste styrelsemedlemmarna vara engagerade i verksamheten. Det har en del av dem uppenbarligen inte varit. Styrelsemedlemmarna borde också ta en grundkurs i kommunal förvaltning. Mycket av bråket kunde ha undgåtts om de förstått sin roll. Jag har till exempel fått mejl av medlemmar om vilken lön personal borde ha. När jag sagt att jag inte kan bestämma det har jag igen fått kring öronen. Jag önskar att folk ens läste samkommunens förvaltningsstadgar.

Har trivts på Kårkulla

Ulfstedt säger att hon trots allt trivts väldigt bra på samkommunen, som hon började jobba för 2004. Samarbetet med styrelsen fungerade bra fram till maj i fjol, då konflikten uppstod på grund av att hon gav en skriftlig varning till en tjänsteman för två grova tjänstefel.

– Jag har trivts bra med att samarbeta med kommunerna och det är med tungt hjärta jag lämnar Kårkulla. Men jag kan inte sätta min tid på att sitta och tjafsa. Jag vill jobba konstruktivt.

Ulfstedts kritiker har hänvisat till att det finns ett missnöje inom personalen med Kårkullas ledning. På det svarar Ulfstedt att hennes helhetsansvar för samkommunen kräver svåra beslut. Samkommunen har tvingats dra åt svångremmen och genomföra strukturella förändringar med tanke på social- och hälsovårdsreformen. Det har inte gillats av alla.

– Alla kan utvecklas, men kritiken, som ofta inte konkretiserats, har fått en väldigt stor roll. Vilken stor organisation som helst har personal som inte är nöjd med ledningen.

Sofia Ulfstedt började jobba på Kårkulla samkommun 2004 som enhetsledare på ett boende. Efter fyra år på samkommunen flyttade hon till Axxell, men återkom 2014 som chef för expert- och utvecklingsavdelningen. Ett år senare blev hon Kårkullas direktör.

Utskott utreder styrelsen

På fullmäktigemötet idag tillsattes ett tillfälligt utskott med fem ordinarie medlemmar, och fem ersättare. Utskottet ska utreda styrelsens möjligheter att bli funktionsduglig efter konflikten.

Utskottets mandatperiod är fram till den 15 mars. Utredningen kommer att ligga som grund när fullmäktige fattar beslut om den nuvarande styrelsen kan fortsätta sitt arbete, eller om den ska upplösas och en ny styrelse tillsättas.

Dessa styrelsemedlemmar har förtroende för Sofia Ulfstedt

Anna Lena Karlsson-Finne (SFP), Roger Eriksson (SFP), Kim Lindstedt (Saml), Irja Bergholm (VF) och Annika Ahläng (SDP).

Dessa styrelsemedlemmar har inte förtroende för Ulfstedt

Roger Weintraub (Saml), Kjell Grönqvist (SDP), Pekka Tiusanen (Sannf), Camilla Sandell (SFP), Jukka Surakka (De gröna) och Hilkka Toivonen (De gröna).

 

Relaterade artiklar