Sex styrelsemedlemmar anmälde avvikande åsikt om initiativet att utreda styrelsen.

Kårkulla samkommuns styrelse behandlade idag det initiativ som fullmäktiges vice ordförande Jonas Heikkilä (Gröna), tillsammans med en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna, lämnat till styrelsen.

Initiativet handlar om att fullmäktige på sitt möte den 16 december ska tillsätta ett tillfälligt utskott för att utreda förtroendet för styrelsen. Det här på grund av den konflikt som blossat upp mellan samkommunens direktör Sofia Ulfstedt och sex av styrelsens elva medlemmar.

Den konflikten har lett till att fullmäktige röstar om förtroendet för Ulfstedt, också detta på mötet nästa vecka.

Styrelsens ordförande Anna Lena Karlsson-Finne (SFP) säger att initiativet sändes vidare till fullmäktige enligt beredningen. Något annat fanns inte att göra, eftersom styrelsen är jävig i frågan.

Splittringen i styrelsen gjorde sig dock igen påmind, då sex styrelsemedlemmar anmälde avvikande åsikt till protokollet.

– De anser att initiativet innehåller fel, men jag konstaterade att ärendet är inget som styrelsen kan diskutera.

Personalens lista når inte fullmäktige

I veckan har ÅU rapporterat att personal på Kårkulla inlett en namninsamling för att uttrycka sitt missnöje med situationen på samkommunen. Kritiken riktas mot Ulfstedt och andra inom ledningen.

Personalens avsikt verkar vara att få underskrifterna till fullmäktiges möte nästa vecka, men Karlsson-Finne säger att alla handlingar, som ligger till grund för behandlingen, redan sänts till fullmäktige. Något ytterligare material kommer fullmäktige inte att få, då det röstar om förtroendet för Ulfstedt.

– Jag anser att diskussionen på seminariet innan fullmäktigemötet, och på själva mötet, ska grunda sig på det material som handlar om styrelsemedlemmarnas misstroende mot Ulfstedt. Personalen har ett budskap, men det här är inte rätt tillfälle att diskutera personalfrågor. De ska skötas på arbetsplatsen, med närförmännen och med stöd av cheferna, och inte komma till styrelsen eller fullmäktige via pressen.

Hur var stämningen på styrelsemötet?

– Vad tror du?

Jag kan föreställa mig att den är tryckt.

– Nej det är fortfarande krig vid fronten. Vad det än handlar om så bordläggs ärendet eller så kommer det ett motförslag som de sex styrelsemedlemmarna stödjer. Det finns ingen konstruktiv vilja att agera för Kårkullas bästa och att fokusera på servicen och brukarna, säger Karlsson-Finne som välkomnar initiativet att utreda styrelsens funktionsduglighet.

Missnöjet oroväckande, men separat fråga

Kårkullas vice fullmäktigeordförande Jonas Heikkilä) får kritik i ÅU av anonyma källor efter att han i Kommuntorget meddelat om avsikterna att låta ett tillfälligt utskott utreda förtroendet för styrelsen.

I ÅU kritiserar anställda Heikkilä för att han inte hört sig för om hur personalen ser på arbetssituationen i samkommunen.

Heikkilä säger att missnöjet inom personalen kommit som en överraskning. De styrelsemedlemmar som inte har förtroende för Ulfstedt har insinuerat att det finns ett missnöje, men aldrig lagt fram bevis på det.

– Missnöjet bland personalen är definitivt en oroväckande sak. Men det är min övertygade åsikt att det ska utredas som ett separat ärende, och inte som del av konflikten mellan samkommunsdirektören och styrelsen. Personalens missnöje gäller också andra än direktören.

Kamp om tolkningsföreträde

De sex styrelsemedlemmar som förlorat förtroendet för Ulfstedt har i en skrivelse den 2 december vänt sig direkt till Kårkullas ägarkommuner, rapporterar ÅU. Styrelsemedlemmarna menar att Ulfstedt inte är lämpad att leda organisationen och därför måste fullmäktige rösta för ett misstroende.

Heikkilä säger att det är en ”intressant vändning”, med tanke på att dessa styrelsemedlemmar fört frågan om förtroendet för Ulfstedt till fullmäktige.

– Tydligen hade de inte ork att vänta att fullmäktige sätter sig in i frågan. Skrivelsen sändes till ägarkommunerna innan fullmäktige ens fått handlingarna. Det är oroväckande att en del styrelsemedlemmar inte har förtroende för fullmäktige.

Heikkilä bedömer att det nu pågår en kamp om vem som har tolkningsföreträde till konflikten i Kårkulla.

Finns det risk för att konflikten eskalerar och gör situationen ännu värre?

– Jag har svårt att se hur det kan bli värre. Förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen har legat på is på grund av konflikten. Det är inte bara Kårkulla som är i riskzonen utan också arbetsplatser. Om servicen flyttas över till välfärdsområden försvinner arbetsplatser från till exempel centralförvaltningen i Pargas. Det är olyckligt att Kårkullas framtid nu riskerar med detta bråk.

Dessa styrelsemedlemmar har förtroende för Sofia Ulfstedt

Anna Lena Karlsson-Finne (SFP), Roger Eriksson (SFP), Kim Lindstedt (Saml), Irja Bergholm (VF) och Annika Ahläng (SDP).

Dessa styrelsemedlemmar har inte förtroende för Ulfstedt

Roger Weintraub (Saml), Kjell Grönqvist (SDP), Pekka Tiusanen (Sannf), Camilla Sandell (SFP), Jukka Surakka (De gröna) och Hilkka Toivonen (De gröna).