Alla har rätt till en frisk och bra arbets- och skolmiljö. Tyvärr förverkligas detta inte för alla i Finland.

Jag vågar påstå att det inte finns en enda kommun som inte skulle ha problem med inomhusluften i sina offentliga byggnader – skolor, daghem, sjukhus, hälsocentraler och kontor. De offentliga byggnaderna är ofta äldre och det har också skett byggfel eller så har underhållet samt nödvändiga renoveringar blivit försummade.

Allt detta har fungerat som en växtgrund för olika fukt- och mögelskador. De årliga kostnaderna, bara inom hälsovården, för inomhusluftsproblem har uppskattats till 450 miljoner euro. Det är både ett ekonomiskt och hälsomässigt stort problem som måste lösas.

Vi har investerat över 100 miljoner euro i nybyggen av skolor och daghem.

Även Borgå har drabbats av inomhusluftsproblem. Under de senaste åren har vi jobbat målmedvetet för att få bukt med problemet och hitta hållbara lösningar. Vi har investerat över 100 miljoner euro på nybyggen av skolor och daghem – i flera fall enligt livscykelmodellen, i vilken byggföretaget ansvar för byggnaden och underhållet i ett antal år medan staden betalar hyra, var efter staden kan köpa byggnaden. Stadens alla byggen följer Terve Talo-principerna och flera problembyggnader har rivits helt och hållet.

Att bygga nytt är ofta mer hållbart än att försöka lappa och limma. Positivt är att vi nu satsar mycket mer på övervakning i byggskedet och beslutsfattarna är mer medvetna om att det behövs resurser i budgeten för ett hållbart underhåll. Därtill har man gått igenom en stor del av stadens byggnader och dokumenterat läget samt gjort en åtgärdsplan och tidtabell för att byggnaderna ska hållas i bra skick.

Sådana nyheter får ju vem som helst att bli arg.

En ny lösning som vi kommer att pröva i Borgå är elementbyggnader, det vill säga byggnader av trä som är flyttbara vid behov. De är inte baracker, men inte över tio miljoner euros stenbyggnader heller.

Dessa element byggs i stora hallar, så risken för fuktskador är mindre. För tillfället låter det som en mycket bra sak, då vi nyligen fått veta att en skolbyggnad i Borgå, som bara är tio år gammal, har olika fuktskador som antagligen beror på en snöstorm under byggskedet. För tio år sedan försökte man torka konstruktionerna, men nu ser det ut som om processen misslyckades och staden får stå för notan. Sådana nyheter får ju vem som helst att bli arg. Inte vill vi ju att våra gemensamma pengar ska användas såhär, för att inte tala om hur barnen och läraren mår i dessa byggnader.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Som sagt, vi har gjort flera misstag och vi kommer troligtvis att göra sådana också i framtiden. Nu försöker vi ändå lära oss av misstagen. Alltid är det inte lätt, då det handlar om stora pengar i kommunens strama budget.

Min mormor lärde mig när jag var liten att fattiga människor inte har råd att köpa dåligt för ett billigt pris. Denna regel gäller också kommunerna. Det är smartare att investera en gång ordentligt, än att göra flera små investeringar som ger dåligt resultat.