Tony Hellman påbörjade sitt nya värv som kanslichef på Korsholms kommun i början av januari. Starten har varit kantad av utmaningar. I början av april präglas den kommunala tillvaron av distansarbete, en förändrad möteskultur och tyvärr även samarbetsförhandlingar.

Det känns klart tystare och ödsligare än normalt i det kommunala ämbetshuset i Smedsby, Korsholm när vi skriver den sista mars.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

Den nya kanslichefen Tony Hellman säger att många anställda har övergått till distansarbete – antingen helt eller delvis. Besöken utifrån har minskat betydligt och alltmer sköts elektroniskt eller per telefon.

– Det har varit mycket hektiskt efter att undantagstillståndet infördes. Allting har skett i hög hastighet och trycket på förvaltningen har varit större än vanligt, sammanfattar Hellman.

Coronakrisen har förändrat den kommunala möteskulturen i Korsholm på kort tid. Förtroendeorganens medlemmar uppmanas att delta på distans om möjligt.

– I början har distanserat deltagande inte varit så populärt. Men det torde öka framöver. Exempelvis har kommunstyrelsens möten hållits i salar där de medverkande kan sitta långt från varandra, säger Hellman.

Långsammare arbetstakt

Nedstängningen av samhällsfunktioner bäddar för en negativ kommunalekonomisk spiral i form av skattebortfall och växande utgifter.

Korsholms kommun, som ifjol noterades för ett underskott på 1,7 miljoner euro, aviserade i mars om samarbetsförhandlingar som berör hela personalen.

Resultatet klarnar under vårens lopp. I första hand siktar kommunen på att omplacera personal, men permitteringar är inte uteslutna, meddelas det.

Hur kommer kommuninvånarna i Korsholm att märka av pandemins effekter på den lokala offentliga sektorns funktioner?

– Förvaltningen är inte riktigt anpassad till det plötsliga och hårda trycket på sistone. Arbetet kan därför komma att framskrida i något långsammare takt framöver. Dessutom kommer eventuellt en del möten att komprimeras, säger Hellman.

Ville sadla om i yrkeskarriären

Närpesbon Tony Hellman såg av en slump annonsen om den lediga kanslichefstjänsten i Korsholm under sin sista semesterdag ifjol.

– Jag börjar närma mig 50-årsåldern. Jag vill helt enkelt hinna prova på något nytt under den återstående yrkeskarriären. Jag hade länge tänkt att byter jag inte bana inom de kommande fem åren så blir det knappast av.

Av cirka ett dussin sökande blev Tony Hellman vald till tjänsten i Korsholm. Hittills har han trivts riktigt bra i det nya värvet trots den kraftiga gungning som coronakrisen har inneburit i början.

Tony Hellman

  • Ålder: 47 år.
  • Bor: I Närpes.
  • Familj: Sambo och två barn.
  • Utbildning: Politices magister (Åbo Akademi).
  • Yrkeskarriär: Senast 12 år som kontorsdirektör på Närpes Sparbank. Innan dess uppdrag på Närpes stad, Geta kommun och skattebyrån. Har också varit lärare på Svenska yrkesinstitutet.
  • Läser: Dagstidningar och spännande deckare.
  • Lyssnar på: Töntig 80-talshårdrock, enligt mina döttrar.
  • Gör på semestern: Ser någon europeisk ligamatch i fotboll, ägnar mig åt solsemester eller läser någon bok i trädgården.
  • Det bästa med Finland: Tryggheten.
  • Det sämsta med Finland: Jag är nöjd med det mesta.

Tony Hellman har senast arbetat som direktör på Närpes sparbank. Han har ansvarat för bankens kontor i Kaskö och ansvarat för affärsområdet ”spara och placera” inom hela banken.

Hellman har ägnat sig åt mångsidigt arbete i högt tempo inom den privata sektorn i 12 år. Han siktar på att ha nytta av dessa erfarenheter även i sitt nya arbete som primärt går ut på att leda förvaltningen i Korsholm.

– Det handlar i princip om samma kompetens. En markant skillnad är att uppgifterna i kommunvärlden är mera sakrelaterade jämfört med de kundrelaterade uppdragen i banksektorn.

– Tillsvidare bor jag kvar i Närpes på en knapp timmes köravstånd. Jag pendlar till Korsholm och störs inte alls av transportsträckorna. Så länge vår yngsta dotter går i högstadiet är det den bästa lösningen. En flyttning till Korsholm är möjlig i ett senare skede, säger han.

Utvecklingspotential i Smedsby

Hellman är för övrigt inte helt oerfaren inom det kommunala. Han har tidigare hunnit vara både vikarierande ekonomichef på Närpes stad och socialsekreterare på Geta kommun.

Hur ser du på Korsholms kommuns framtida möjligheter?

– Korsholm har en enorm potential att utvecklas. Exempelvis utbyggnaden av skolområdet i Smedsby till ett campus medför stora möjligheter.

– Vad gäller fusionsfrågan och en eventuell storkommun med Vasa är det upp till politikerna att avgöra om ärendet blir aktuellt igen. Som tjänsteman kan jag inte riktigt ta ställning, säger Hellman.

En annan stor fråga som Hellman inte vill kommentera är det föreslagna överförandet av kommunens ansvar för social- och hälsovården till ett regionalt välfärdsområde. Ärendet är fortsättningsvis under utredning.

På det fritidsmässiga planet har Tony Hellman pensionerat sig från rollen som ett långvarigt tränarengagemang inom IF Krafts juniorfotboll i Närpes.

– Själv har jag slarvat lite med träningen på sistone. Något fotbollsspelande är inte aktuellt längre. Men jag försöker hålla igång genom jogging, promenader och gymträning. Det sistnämnda är inte möjligt just nu i dessa karantänstider.