Coronavirusutbrottet och de begränsningar som epidemin för med sig drabbar turismnäringen i Hangö. Men situationen kan på sikt få positiva utfall för staden, säger turistchef Jon Lindström.

I Hangö håller turistbyrån stängt. All service sker via telefon och e-post, och turistchef Jon Lindström konstaterar att det är lugnt på turismfronten.

Kommunrundan 2020

Under 2020 uppmärksammar Kommuntorget alla tvåspråkiga kommuner veckovis med artiklar, bloggar och fakta.
>> Alla artiklar

Tipsa oss om ämnen i din kommun! Mejla redaktionschef Dan Lolax.

I vanliga fall skulle planeringen inför sommarsäsongen vara i full gång. Planering pågår visserligen, men mycket handlar om att anpassa sig till den situation som coronavirusutbrottet skapat och om att underlätta situationen för de företagare i Hangö som lider av att restauranger och krogar tvingats stänga, av att människor praktiserar social distansering och av att Nyland är avskärmat från resten av landet.

Lindström säger att Hangö besparats själva epidemin så långt, men turismsektorn är viktig för staden och det finns fog att vara oroad för de många företagare som får sin inkomst av turister och fritidsboende.

Nya möjligheter för distansarbete

Hangö står på tre ben, säger Lindström. Hamnen, som fortfarande är i full gång, är ett ben. Industrin är det andra, och turismen det tredje.

Lite beroende på hur man räknar uppskattas turismen skapa upp till 450 årsverken i Hangö. Lindström säger att turisterna och de fritidsboende har en bred betydelse för näringslivet i staden. Alla gynnas.

Utgående från samtal som han haft med företagare verkar en del ha kunnat anpassa sig till situationen, bland annat tack vare en lojal kundkrets.

– Alla kommer inte att drabbas av konkurs, men en del företag har inte en likviditet som räcker över ett halvt år. Det är för tidigt att säga vilket utfallet blir men ju längre begränsningarna pågår desto svårare blir det att överleva.

Jon Lindström är turistchef i Hangö. Foto: Gregory Davalos

Lindström säger att företagsstöden via NTM-centralerna och det utvidgade arbetslöshetsskyddet underlättar. Samtidigt går de stora statliga stöden till de stora företagen, och de mindre företagen i Hangö får förlita sig på att de inte glöms bort av lokalbefolkningen och stuggästerna.

– Vi har vädjat till alla som har anknytning till Hangö att stödja lokala företagare. På sikt kan det här – att medvetet välja lokala företag – vara en positiv grej som epidemin medför.

En annan förhoppning i det dystra är att situationen ökar folks benägenhet att jobba på distans. Det här skulle gynna fritidsbosättningen i Hangö, säger Lindström, och tillägger att de fritidsboende i Hangö tenderar vara ordentligt integrerade i staden.

– Tills vidare finns det inga begränsningar för hur man får röra sig inom Nyland. Var och en ska använda sitt förnuft för att hålla sig själv och andra trygga. Samtidigt är det så, att människor som tidigare varit bundna vid sitt arbete i huvudstaden nu kan jobba på distans.

Cirkusevenemang senareläggs

På kort sikt finns det trots allt inte mycket som företagen som är beroende av turismen kan göra. Lindström säger att så här års brukar företagen mobilisera, rusta upp och anställa inför sommaren. Nu är stämningen mer avvaktande.

– Alla utgår från att så fort begränsningarna lyfts så öppnar man dörrarna. Men just nu finns det ingen prognos för när man kan börja ta emot resenärer och besökare. Företagarna får tills dess följa de lagar och restriktioner som finns. Till exempel restaurangerna är stängda av begripliga skäl, men vi gör allt för att understöda take away-försäljningen och samlar information om den på vår webb. Vi uppmärksammar också att konsumenter kan köpa presentkort och lokala varor och tjänster online, det kan rädda många företagare att inte kassaflödet stryps helt.

Lindström säger att turistbyrån förberett sig på att juni inte blir någon turismmånad i vanlig mening. Till exempel vattentornet i Hangö, som är ett populärt besöksmål, öppnas tidigast i juni, men det finns en överhängande risk att öppningen sker först i juli.

Klart är att evenemangen i april och maj är avbokade. Också en del evenemang i juni har ställts in, medan andra arrangörer avvaktar. Till och med juli drabbas av coronavirusutbrottet.

– Det internationella cirkusevenemanget European Juggling Convention skjuts fram med ett år, till sommaren 2021, säger Lindström.

Tradition av inhemsk turism

Hangöregattan, stadens kanske mest kända evenemang, inleder de intensiva händelseveckorna i juli. Lindström säger att i dagsläget kan man bara hoppas att begränsningarna lättas fram till juli, men också att det är upp till arrangörerna att dra egna slutsatser.

Det här gäller också hästtävlingen Seahorse Week, och andra kultur- och idrottsevenemang som ordnas i Hangö. För inrikesturismens del vore det viktigt att så många av de evenemangen som möjligt kunde ordnas, säger Lindström.

När det gäller den turismen så är Hangö lyckligt lottad, säger Lindström. Merparten av besökarna kommer från huvudstadsregionen.

– Hangö är ett ypperligt närturismmål med goda förbindelser. Klart att vi har mycket att göra ännu. Det finns säkert de som inte känner till Hangö, eller som bara känner oss via Hangöregattan. Vi måste bredda på den bilden, berätta hur nära vi är, vilket serviceutbud och vilka möjligheter till distansarbete som vi har. Inrikesturismen har utgjort upp till 95 procent av all turism. Den internationella turismen kommer att drabbas hårt, men eftersom vi har en tradition och en vana vid den inhemska turismen så torde situationen inte drabba oss så hårt på längre sikt. Till och med kan det bidra till ännu fler fler turister som söker näraliggande resmål.