Åland planerar att gå in för att stifta en laghelhet som omfattar barnomsorg, grundskola och grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. På fastlandet regleras motsvarande verksamhet i lagen om småbarnspedagogik och lagen om grundläggande utbildning.

I och med självstyrelselagen har Åland lagstiftningsrätt i undervisningsfrågor. En granskning av lagförslaget visar att ändringarna medför att våra lagstiftningar blir delvis enhetligare, delvis fortsätter att vara olika. På samma sätt kan skillnader hittas i den valda terminologin såsom ”barnomsorg”/”småbarnpedagogik” och ”grundskola”/”grundläggande” utbildning.

Såsom på fastlandet utgör barnomsorg och grundskola centrala delar av kommunens verksamheter på Åland. Lagändringarna kommer att innebära nya skyldigheter och behov av omorganisering i de åländska kommunerna. För att stärka samverkan mellan barnomsorg och skola föreslås till exempel en gemensam kommunal utbildningsförvaltning för dessa. Också ledande tjänstemäns benämningar föreslås bli införda i lag. Kommunens utbildningsverksamhet ska ledas av en barnomsorgs- och grundskolechef eller en utbildningschef som leder båda sektorerna.

Barnen inom barnomsorg får tillgång till kurators- och psykologtjänster.

Inom barnomsorgen föreslås bland annat att förundervisningen blir avgiftsfri såsom på fastlandet och att förvaltningsprocessen för elever i behov av särskilt stöd lyfts till lag. Till skillnad från fastlandet sammanförs bestämmelser om barn och elevhälsa så att det omfattar både barn inom barnomsorgen och elever i grundskolan. Barnen inom barnomsorg får tillgång till kurators- och psykologtjänster.

I grundskolan föreslår bland annat att religions- och livsåskådningskunskap blir ett konfessionslöst ämne och utformas så att alla elever kan delta i undervisningen. Elever som gått ut grundskolan och inte fått en studieplats på så kallad gymnasienivå
(jämför andra stadiet på fastlandet) föreslås ha rätt till individuell elevhandledning från sin tidigare grundskola under ett år efter att läroplikten upphört. Stöd för lärande och skolgång införs på lagnivå till allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd (jämför trestegsstödet på fastlandet). Distansundervisning identifieras som ett undervisningssätt.

På Åland saknas bestämmelser om grundskoleundervisning för elever som passerat läropliktsåldern. Förslaget är att grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga ska regleras i lag. I framtiden tillhandahåller kommunerna utbildningsansvaret.

Vi kan säkert lära oss av varandra.

Lagförslaget och dess motiveringar som lagtinget kommer att ta ställning till är tankeväckande delvis för att man på fastlandet valde att revidera lagen om småbarnspedagogik och en del andra utbildningslagar enskilt. Det blir intressant att följa upp om lagförslaget godkänns och vilka konsekvenser det i så fall kommer att ha för den kommunala förvaltningen. Vi kan säkert lära oss av varandra.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *