Centern och Obunden samling är lagtingsvalets vinnare. Socialdemokraterna tappade två mandat och Moderaterna och Liberalerna ett mandat vardera.

Centern på Åland, som är lagtingsvalets stora vinnare och går från sju mandat till nio, kommer att öppna upp lagen om kommunsammanslagningar eller skjuta fram den planerade reformen. Det säger Centerns ordförande Veronica Thörnroos.

– Det där får jurister titta på, men vi vill möjliggöra ett frivilligt samarbete mellan kommunerna, säger Thörnroos och hänvisar till att Lemland och Lumparland redan har sådana planer, liksom Geta och Finström.

De här kommunernas egna planer sköts i sank av nuvarande landskapsregeringens lagar som är ämnade att slå samman Ålands sexton kommuner till fyra. (Läs vidare om dessa planer längst ner.)

Centern har också för avsikt att sänka tempot vad gäller andra stora lagpaket som bland annat rör de sociala tjänsterna på Åland och grundskolan. Den nuvarande landskapsregeringen har inte lyssnat på kommunerna, enbart informerat, och kommunerna har inte haft tid att anpassa sig.

Vad är Centerns mål med regeringssonderingen som nu tar vid?

– Att vi får en så stark majoritet som möjligt. Jag tror på konsensus och en klar väg framåt.

Ligger Obunden samling, Moderaterna och Liberalerna närmast till hands som regeringspartier?

– Vi ska samtala med alla, säger Thörnroos som gissar att sonderingen pågår fram till slutet av november.

– Det finns inga indikationer på att det skulle gå snabbare än det brukar.

Kommunandelarna ska återställas

Bert Häggblom, ordförande för Obunden samling, som gick från tre mandat till fyra i lagtingsvalet, säger att valresultatet ger mandat för en politik som är fokuserad på sakfrågor.

Obunden samling vill att lagen om kommunsammanslagningar rivs upp och att alla eventuella sammanslagningar sker på frivillig basis.

– Till exempel Lemland och Lumparland hade redan ett nära samarbete innan landskapsregeringens reformplaner bromsade upp det.

Enligt Häggblom har Åland redan genomfört tillräckliga centraliserande reformer.

Obunden samling vill också att kommunandelarna återställs till tidigare nivå. Häggblom säger att den nuvarande nivån är ämnad att svälta kommunerna till påtvingade sammanslagningar.

Obunden samling har också varit emot satsningen på en flytdocka för museifartyget Pommern och satsningar på kortrutt i skärgårdstrafiken.

De här resurserna ska i stället gå till fasta Åland och på redan påbörjade infrastrukturprojekt.

Skapar valresultatet osäkerhet på Åland, givet arbetet som gjorts med kommunsammanslagningarna, eller hittar ni konsensus?

– Jag tror på konsensus, och på att alla kan enas om hur gå vidare.

Obunden samlings mål är att sitta i regeringen. Häggblom säger att Centern avgör hur regeringsbildningen blir, men han gissar att förutom Obunden samling så kommer Moderaterna eller Liberalerna att ingå.

– Centern vill ha en så stark majoritet som möjligt.