Jomala är en av Finlands snabbast växande kommuner. Vilka utmaningar medför den snabba befolkningstillväxten och kan kommunen gå om Mariehamn sett till befolkningen?

Jomala har den största befolkningstillväxten på Åland sedan millennieskiftet, från 3 000 personer till 5 500 i dag. Kommunens befolkning är ungefär lika stor som flera tvåspråkiga kommuner på fastlandet: Larsmo, Malax, Ingå och Pyttis. Och befolkningsmängden i Jomala förväntas öka.

Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (Åsub) ger en positiv befolkningsprognos för Jomala. Kommunen beräknas ha fler än 7 000 invånare år 2040, en ökning på 27 procent jämfört med i dag.

Kommuntorget når Jomalas kommundirektör Christian Dreyer en solig förmiddag i mars. Han ser positivt på Jomalas snabba befolkningstillväxt.

– Vi vill ständigt locka till oss både nya invånare och företag. Vi har redan nu en stark inflytning mycket tack vare vårt goda läge på Åland, säger Dreyer. Jomala ligger geografiskt mitt på Åland. Kommunen gränsar till Mariehamn i söder, Hammarland i väster, Finström och Sund i nordöst och Lemland i sydöst.

Dreyer förklarar att många olika befolkningsgrupper väljer att flytta till Jomala.

– I kommunen har vi satsat på utbyggnad inom småbarnspedagogik bland annat i form av fler daghem.

Han säger också att den kommunala servicen måste byggas ut i rask takt då invånarantalet ständigt ökar.

– Vi är tvungna att ha en smart offentlig planläggning och en bra bostadspolitik. Utbyggnaden av service kräver investeringar, tid och pengar. Vi har haft svårt att hinna bygga ut all service som behövs då befolkningen växer snabbt.

Kommunsammanslagningar

I nuläget är inga kommunsammanslagningar mellan åländska kommuner aktuella. Christian Dreyer säger att det tidigare fördes fram tvångslösningar. Numera uppmuntras frivilliga sammanslagningar.

– Som jag ser på saken är ingen kommun riktigt intresserad av en sammanslagning med en annan. En orsak är att förutsättningarna i kommunerna på Åland skiljer sig mycket från varandra.

Som Kommuntorget tidigare skrivit kantades förslagen om kommunsammanslagningar av pessimism. Ett alternativ var att nuvarande 16 kommuner skulle bli fyra. Dreyer påpekar att för Jomalas del finns inget direkt behov av sammanslagning. (Fortsätt läsa efter statistiken och bilden nedan.)

Jomalas befolkningsmängd kan gå om Mariehamns i framtiden. “Men det är inte inom fem eller tio år, utan på längre sikt”, säger Christian Dreyer. Prestgården by är kommunens administrativa centrum. (Foto: Kjell Söderlund)

När gå om Mariehamn?

Enligt Statistikcentralen växer befolkningsmängden snabbast i Esbo, Helsingfors och Vanda bland de tvåspråkiga kommunerna i Finland, inklusive Åland. Jomala finns på fjärde plats i den här rankingen tillsammans med Kyrkslätt i Nyland och Larsmo och Pedersöre i Österbotten (2022).

Mariehamn är den kommun med flest invånare på Åland. Staden har nästan 12 000 invånare, vilket är i stil med Pedersöres befolkning, medan Sottunga, en kommun på 100 personer, kan jämföras med befolkningen i ett kvarter i Helsingfors.

Med tanke på Jomalas snabba befolkningsutveckling är det möjlighet att kommunens befolkning går om Mariehamns i framtiden.

– Det är i så fall inte inom de närmaste fem eller tio åren, utan på längre sikt, säger Christian Dreyer.

Mariehamn är till stor del utbyggt. Om staden vill få fler invånare är man i främsta hand tvungen att bygga på höjden. Även statistik- och utredningsbyrån Åsub tänker i samma banor då Kommuntorget ringer dem. Åsub har ändå ingen prognos för när Jomalas befolkning går om Mariehamns. Det rör sig troligtvis ändå om 50 år tills det här eventuellt blir verklighet.

– Då Jomala har en mycket större areal än Mariehamn och mycket obebyggd mark så är det i teorin möjligt att Jomalas befolkning blir större än Mariehamns i framtiden, säger Jonas Karlsson på Åsub.

Fakta – sådan är Jomala

Kommunen har en area på 678 kvadratkilomter. Av det är land 143,7 kvm och 544,3 kvm är vatten. Jomala är Ålands till arealen största kommun.

Moderaterna på Åland är största parti i fullmäktige med sex ledamöter. Totalt finns sex partier representerade i kommunens fullmäktige. Fördelningen av ledamöter i Jomala kommunfullmäktige är följande: Moderaterna (6), Centern (5), Liberalerna (2), Socialdemokraterna (2), Obundna (1), Ålands Framtid (1).

Jomalas skatteöre är 16,5 procent.

Enligt Statistikcentralen är språkfördelningen följande: 88 procent svenska, 5 finska och 7 övriga.

Rättelse 200323, i faktarutan har Jomalas landareal korrigerats.