Flera svenskspråkiga kandidater har gjort ett riktigt bra fotavtryck i riksdagsvalet. Förutom Svenska folkpartiet har Finlands svenska socialdemokrater och Vänsterförbundet fått in flera kandidater som antingen är finlandssvenska eller tvåspråkiga.

Nu gäller det att bilda en framtidsallians för det svenska – över partigränserna.

Här är mina tio önskemål som gäller den svenskspråkiga befolkningen:

  1. En vårdreform måste genomföras så att vård på svenska i Helsingfors, Nyland och Åbo blir sant i praktiken.
  2. Vasa centralsjukhus måste få fullskalig jour.
  3. Äldrevården och socialvården måste utvecklas med strukturer som tryggar det svenska språket.
  4. Kvalitetskriterier för vad som är god språklig vård måste utvecklas.
  5. Klimatmålen ska genomföras så att storstäderna, skärgården, det urbana Finland och landsbygden ska bli trygga och attraktiva boplatser.
  6. Utbildningens framtid måste tryggas, barnen ska få dagvård, skola, andra stadiets utbildning samt högskoleutbildning av hög kvalitet.
  7. Medierna ska ges förutsättningar att arbeta på svenska och bevaka det svenska.
  8. Myndigheter som polis, rättsväsende, stat och kommun ska ge lika bra service på svenska som på finska.
  9. Minoriteterna ska beaktas och de ska få leva fredligt sida vid sida utan att bli diskriminerade. Det gäller såväl språkliga som sexuella minoriteter samt invandrare och människor med olika religion.
  10. En fungerande arbetsmarknad ska skapas i de nordiska länderna med möjligheter att bo och jobba i Norden utan onödig byråkrati. Vi ska göra Finland attraktivt för inflyttare från de nordiska länderna.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *