Kommunerna är centrala också i riksdagsvalet. Det blev tydligt då ordföranden för riksdagspartiernas ungdomsförbund möttes i Kommunförbundets valdebatt.

Inte miljön, inte vården. Inte ens utbildningen utan – närdemokratin. Den ska stärkas därför att beslut som är nära vardagen är kommunernas viktigaste uppgift. Det säger Aleksi Sandroos (Centerungdomen), Ami Rinta-Valkama (KD Unga), Ida Leino (Samlingspartiets Ungdomsförbund), Iina Ilmarinen (Liike Nyt Nuoret), Julia Ståhle (Svensk Ungdom) Joakim Vigelius (Perussuomalainen Nuoriso), Pinja Perholehto, (Demarinuoret), Pinja Vuorinen (Vänsterunga) och Selinä Nera (Gröna Unga och Studerande).

Läs också Enkät: Tre av fyra unga säger att de röstar

Förstås är också miljöfrågor, förebyggande verksamhet och en bra vård, all slags tillgänglighet och åtgärder som stärker ekonomin och ökar sysselsättningen viktiga. Men hur främja det ena eller andra är något som delar de unga politikerna. Någon vill dra ned på svenskan i skolorna, en annan minska kommun- och stadsfullmäktiges storlek och en tredje se mera samtransporter.

Gemensamt för debattörerna är också viljan att dra ned på statens normstyrning, något som även Kommunförbundet har som mål för nya regeringsprogrammet.

– Vi måste lita på kommunerna. Där finns det bästa kunnandet, säger Aleksi Sandroos och påminner att kommunernas engagemang närmast strypts de senaste tio åren med alla lagstadgade uppgifter.

Läs också Bekymmer i kommunerna: Statlig detaljstyrning tär på resurser och kreativitet

Julia Ståhle (i mitten på bilden ovan) hoppas att nästa riksdag gör det enklare för kommunerna att locka företag till investeringar och den vägen nya invånare.

– Se bara på Ingå. Ett lysande exempel.

Valdebatten med morgondagens beslutsfattare arrangerades på Kommunernas hus i Helsingfors 8.3. Se inspelningen här. Riksdagsvalet är söndagen den 2 april.