Det är en lång rad namnstarka riksdagsledamöter som inte ställde upp för omval, men som i stället väljer att fortsätta sin bana i kommunalpolitiken. Kommuntorget ringde upp tre av dem.

Till de tungviktare som nu hoppar av rikspolitiken hör bland andra riksdagens talman Matti Vanhanen (C), landets förra statsminister Juha Sipilä (C), ordförande för riksdagens stora utskott Satu Hassi (Gröna), före detta jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och riksdagens tidigare talman Anu Vehviläinen (C).

– Det var ett svårt beslut att inte ställa upp i riksdagsvalet. Min vilja att påverka den politiska utvecklingen är fortfarande stark, men åldern börjar ta ut sin rätt. Jag har redan fyllt 76 år, vilket innebär att jag skulle vara 80 vid slutet av nästa mandatperiod, säger riksdagsledamot och tidigare undervisningsminister Jukka Gustafsson (SDP).

Trots att Gustafsson hänvisar till sin ålder som en av orsakerna till att han inte ställer upp i valet skulle han gärna se ett större antal veteraner i mogen ålder i riksdagen.

– Det behövs riksdagsledamöter i alla åldrar för att alla perspektiv ska beaktas i de politiska besluten. Om den äldre generationen inte är företrädd i riksdagen kan det leda till historielöshet, säger Gustafsson.

– Om den äldre generationen inte är företrädd i riksdagen kan det leda till historielöshet, säger Jukka Gustafsson. (Foto: Riksdagen | Hanna Salonen)

Fokus på utbildning i Tammerfors

Gustafsson har varit med i rikspolitiken i fem decennier. Nu kommer han att satsa mer krut på kommunalpolitiken i Tammerfors.

– Då jag satt i riksdagen bestämde jag mig för att inte fika efter nämnduppdrag i den kommunala förvaltningen. Det hade varit alltför betungande. Nu kunde jag däremot tänka mig att satsa på att bevaka utbildningsfrågor i min hemkommun och representera mitt parti i till exempel fostrans- och bildningsnämnden, säger Gustafsson.

Tänker du ställa upp i nästa kommunalval?

– Jag utesluter inte det alternativet. Tiden får visa hur det går.

Tuomioja vill bli av med borgmästarna

Tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja (SDP) avslutar nu en 53-årig karriär som rikspolitiker. Han blev första gången invald i riksdagen 1970 och fyller 77 år i juli.

– Jag känner en stor lättnad över att inte längre behöva stå på gator och torg och dela ut valreklam till andra kandidater eller fylla i alla dessa högst tvivelaktiga kandidattest på webben, säger Tuomioja.

I likhet med Gustafsson kommer Tuomioja att fortsätta sin politiska karriär i kommunalpolitiken.

– Jag ställer mig kritisk till det nuvarande systemet med borgmästare och fyra supernämnder eftersom makten har koncentrerats till allt färre aktörer i Helsingfors. Alla beslutsförslag har manglats färdigt av de stora partierna då förslagen når stadsfullmäktige. Färre nämnder innebär också att vi har färre förtroendevalda som kan påverka besluten.

Enligt Tuomioja leder det nuvarande systemet i Helsingfors till en likriktning som undergräver demokratin och förkväver debatten.

– Tidigare behandlades alla frågor som berörde stadsplanering av flera nämnder där olika intressen vägdes mot varandra. Så är det inte längre, säger han.

Tuomioja är ännu i valet och kvalet inför nästa kommunalval.

– Jag har ännu inte bestämt mig om jag ska ställa upp i nästa kommunalval. Om jag ställer upp kommer jag att jobba för att vi ska återgå till det tidigare systemet med en stadsdirektör och fler nämnder.

Färre möten och mer fritid

Till dem som hoppar av riksdagen hör också Veronica Rehn-Kivi (SFP) som utöver sitt uppdrag som riksdagsledamot också är ledamot i välfärdsområdesfullmäktige i Västra Nyland och därtill är ordförande för stadsstyrelsen i Grankulla.

– Det har varit väldigt mycket jobb att ha förtroendeuppdrag på tre olika nivåer. Då jag åtar mig något vill jag göra det bra. Nu finns det mer tid och ork att koncentrera sig på kommunalpolitiken, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi har varit tjänstledig från sitt jobb som byggnadstillsynsdirektör vid Esbo stad, men i samband med sin sorti från riksdagen har hon sagt upp sig från sin tjänst, ett år före pensionen.

–  Det kan mycket väl hända att jag ställer upp senare i politiska val. Just nu njuter jag ändå av att jag inte längre behöver sitta på möten från morgon till kväll och i stället kunna vara ute i det fria, säger Rehn-Kivi.

Hårda politiska duster är ändå att vänta för Rehn-Kivi i kommunalpolitiken inom en snar framtid.

– Vi arbetar med en ny detaljplan för centrum. Det är stora investeringar på gång. Vi vill bevara Grankulla som villastad samtidigt som vi moderniserar stadskärnan.

Saknar inte hätska debatter

Trots att politiska duster inte är främmande för Gustafsson, Tuomioja och Rehn-Kivi påtalar alla det tuffare debattklimatet i riksdagen.

– I utskotten har den politiska debatten varit civiliserad. Där påverkar man med hjälp av sitt kunnande och genom att visa samarbetsvilja. Debatten i plenum har däremot blivit aggressiv. I synnerhet sannfinländska riksdagsledamöter har under den senaste mandatperioden gått ut med osanningar och hätska angrepp, säger Gustafsson.

Han får medhåll av Rehn-Kivi som hann representera SFP i sju år i riksdagen.

– Det har blivit vanligare med personliga påhopp och tillspetsade påståenden som riktas mot vissa samhällsgrupper. Det är riktigt obehagligt, säger Rehn-Kivi.

De avgående riksdagsledamöterna Juha Sipilä, Satu Hassi och Anu Vehviläinen avböjde en intervju för Kommuntorget.