De nordiska länderna och deras kommuner påminner mycket om varandra. Läs Kristina Wikbergs blogg om jobbet på Kommunförbundets systerorganisationer i Sverige och Norge.

En gång om året träffas alla kommunala topp-politiker i Norge. Gjertrud Sanderöd och Dag-Henrik Sandbacken berättar om det som här heter Kommunalpolitiskt toppmöte. Det är en av de stora tillställningarna som KS satsar  på. Inbjudna är fullmäktigeordförande och kommundirektörer. Mer än 600 personer brukar delta.

Med nosen mot marken

De nordiska länderna och deras kommuner påminner mycket om varandra. Läs Kristina Wikbergs blogg om jobbet på Kommunförbundets systerorganisationer i Sverige och Norge.

År 2019 firas den allmänna rösträtten. 

— År 1898 fick alla män rösträtt, år 1913 alla kvinnor, och år 1919 alla fattiga, som hade socialbidrag, berättar Christian Hellevang. Temat för nästa kommunalpolitiska toppmöte är ”Troll i ord”.

Det är en stort upplagd konferens med middag på Oslo rådhus. Statsministern brukar också delta. Dagen före mötet samlas alla invandrare som är invalda i fullmäktige i Norge under temat intergrering. Dagen efter mötet håller rådmännen eller kommundirektörerna sin egen konferens.

Vi från Finland får i år möjlighet att skicka en videohälsning till toppmötet. Videon  kommer också att användas som marknadsföring inför kommunvalet hösten 2019.

Glada experter på kommunaldemokrati i Norge.

Stor kommunal- och fylkesreform minskar antalet kommuner och fylken

I Norge har man beslutat om en stor kommunalreform som kraftigt kommer att minska antalet kommuner med 64 och antalet fylken med 7. Då reformen träder i kraft, 1.1.2020, har kommunernas antal minskat från 422 till 358 och fylkenas antal från 18 till 11.

Också tvångssammanslagningar har genomförts, i mitt tycke i ganska stor omfattning. Hela 13 kommuner och 9 fylken har sammanslagits mot sin vilja, berättar Christian Hellevang.

Rådhuset i Oslo.

Jag promenerar från Kommunernas hus till Oslo rådhus som ligger ett stenkast borta. Oslo rådhus är som ett konstverk, i huset pågår renoveringar för att göra det möjligt med öppna möten för allmänheten. Också Nobels fredspristagare presenteras för omvärlden från detta hus.

 

Vänligt bemötande betyder mycket

Tänk att ett vänligt bemötande kan betyda så mycket. I receptionen i det stora huset utbrister Anette Skattum Eckhoff i ett glatt, välkomnande leende då jag kommer in på min första arbetsdag.

Hon sträcker fram handen och välkomnar ”Kristina från Finland” och är väldigt glad över ”vår nordiska gäst”.

Det vet ni, det kännes ganska bra!

Anette Skattum Eckhoff

Dramatiskt också i regeringen

I Norge pågår regeringssonderingar, som upplevs som dramatiska. Kort sagt handlar det om riksdagsvalet, som hölls i september 2017 och regeringen Solberg s tvåa. I regeringen sitter Fremskrittspartiet och Høyre, men med kom också Venstre, dvs. liberalerna. Kristlige folkepartie har varit ett stödparti.

Det dramatiska ligger i att det lilla stödpartiet Kristligas ordförande gick ut med att han hellre vill samarbeta med vänstern, som är i opposition, än att stöda regeringen och de borgerliga. Det ledde till att han tvingades avgå. Men det kan hända att han kommer igen om det blir en ny regeringen med vänstern.

Nu pågår förhandlingar där aborträtten  diskuteras. I Norge får en kvinna till exempel göra en abort av den andra tvillingen, ifall hon väntar tvillingar. Det här väcker känslor. Nu sonderas det och i januari börjar officiella regeringsförhandlingar ifall man hittar enighet i frågor om invandring, alkohol, synen på bioteknologi och abort.

Gatukonst för yttrandefrihet, Oslo.

Hur ser KS ut om 5 år – ett stort strategiarbete har börjat

KS har startat ett stort framtidsarbete om hur organisationen ska se ut om fem år. Det var styrelsen som initierade förnyelseprojektet.

Gjertrud Sanderöd berättar att hon och tre andra medarbetare jobbar med projektet.

Man har börjat med försöka formulera vilka de största utmaningarna kommer att vara under de kommande fem åren. Genom att samla forskningsrapporter, olika perspektiv, och naturligtvis fråga medlemmarna har man tagit fram en lista med åtta besvärliga områden som utmanar KS. Den största utmaningen är lokaldemokratin, men också kompetens och rekrytering upplevs som svåra utmaningar. Listan har nu skickats tillbaka till styrelsen och Fas 1 är avslutad.

Fas 2 innebär att man tar reda på hur KS kan svara på dessa utmaningar. KS jobbar i dag med arbetsgivarfrågor, intressebevakning och utvecklingsprojekt. Också här tillfrågas medlemmarna. En utomstående konsult tittar på KS utifrån, och bedömer organisationen utgående från intervjuer med andra organisationer som t.ex näringsliv, olika konkurrenter och samarbetspartners.

Kommunenens hus i Oslo

Inget beslut har ännu gjorts men meningen är att KS:s personal på ca 260 personer omorganiseras för att bättre kunna möta framtiden.

Ekonomiskt står KS möjligtvis också inför en nedbemanning eftersom kommunerna och fylkena blir färre. Det är också möjligt att man fortsätter bolagiseringen, i dag är KS bolagiserat som KS kommunal rapport, KS konsulent, KS kommunernas hus och  KS agenda mötescentrum. Kanske digitaliseringen medför en ny typ av bolag, på samma sätt som man har gjort i SKL i Sverige.

En annan svår fråga är  om KS ska fortsätta att vara politiskt styrt. För de små kommunerna är det mycket viktigt att KS har regionala kontor ute i bygderna och inte bara experter som sitter inne i centrala Oslo.

… och slutligen 

Det här är Ölme prästgård som ligger halvvägs mellan Stockholm och Oslo. En fantastisk övernattningsplats bredvid  E 18.

Vi åt av ett äkta värmländskt julbord, som faktisk avvek från det det finländska julbordet. Ingen skinka, ingen kålrotslåda och ingen morotslåda. Men massor av sill, fisk, snaps, korvar, små köttbullar och annat smått. Det påminde om Astrid Lindgren och det stora taberaset i Katthult när Emil i Lönneberga bjöd fattighjonen på julmat.

Rådjursjakt i Ölme.

Följande morgonpromenad stötte vi på en just avslutad rådjursjakt och Misan hittade ett av de skjutna rådjuren på åkern.

Nu har jag också fått intervjuerna med KS styrelseordförande Gunn Marit Helgesen och verkställande direktör Lasse Hanssen klara. De publiceras i februari 2019.

Gunn Marit Helgesen ser ut mot kungens slott från i sitt arbetsrum.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *