Livet i hotspotlägren och förläggningarna är inte lyckligt. Från många håll kommer rapporter om övergrepp, otrygghet, svält, förfrysning, medicinska problem.

Saknade resurser på det mesta och den rådande bristen på organisation gör sitt till. Det finns så många som vill bestämma, men en koordination över ansvaret saknas. Inblandade är många olika instanser som vill säga sitt, eller låta bli …

Militär, polis, organisationer, frivilligarbetare – alla försvarar sitt revir. Arbetslösheten i Grekland har förorsakat att en del av den personal som rekryterats är olämplig för sitt arbete. Det finns inte kunskap om barnskydd, socialt ansvar, pedagogiska färdigheter och empati.

Detta låter nu bara helt förskräckligt! Det gäller naturligtvis inte all personal i lägren, men några få kan förstöra mycket.

De internationella organisationerna byter ofta ledande personal med tre månaders mellanrum. Det betyder att ledningen nätt och jämt hinner sätta sig in i arbetet innan det är dags för byte. Många i ledningen är också ofta ”pappersmänskor” vana att läsa sig till olika saker. Men arbetet i lägren är oftast praktiskt. Att bilägga tvister mellan olika grupper, att se till att utbildning i språk, hobbyverksamhet och kreativitet fungerar. För det hemskaste är att så mycket handlar om VÄNTAN. Väntan på att identitet reds ut, att asylpappren går vidare, väntan på att apati och rädsla går över.

Min vän som arbetar inom organisationen Save the Children berättar om en snabb inspektion i hotspotlägret på Kos. Hon störtade till arbetet för en snabb uppryckning och städning, för säkerhets skull. 

När hon var klar kom pojken Mohammed och vill vara med på ett hörn. Det var nu inte läge för att ha en liten pojke i hälarna under inspektionen. Men hon fick ge sig. Mohammed hade en fjäril i handen. Han höll den varsamt med vingarna slutna mot varandra och letade efter en plats i solen där han tänkte att fjärilen skulle trivas och må bra.

Så inspektionen genomfördes i ilfart med Mohammed i släptåg. Ingen brydde sig om att det var städat och snyggt utan ledningen hastade iväg till nästa möte. Mohammed avvisade många platser för fjärilen i sin hand. För mycket skugga, för farligt, tills han slutligen hittade den ideala och försiktigt placerade fjärilen på en gren i ett träd i solen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *