I väntan på julen passar det bra att ta en stund för att tänka på hur de svagaste i vårt samhälle har det.

Trots att flyktingkrisen inte den senaste tiden fått samma utrymme i media, som tidigare under året, är det definitivt inte slut med krig i världen. Det finns massor att göra för stater, över- och mellanstatliga organisationer samt tredje sektorn, för att få slut på den omänskliga slakten i t.ex. Syrien. Det finns också mycket som kommunerna och dess invånare hemma i Finland kan och bör göra bättre för att se till att de som klarat av att fly sitt hemland, blir till en styrka och tillgång istället för diskriminerade i sitt nya samhälle. På EU-nivå har Regionkommittén (ReK), med finländska Markku Markkula som ordförande, hållit kommuners och regioners röster hörda i ämnet – senast under ReK:s plenum den 8.12.2016. Mycket av det dagliga arbetet som syns för de nya invånarna, sker ändå på kommunal nivå.

Det är förstås inte bara flyktingarna som står långt ifrån julgranen då julklapparna ska delas och det är viktigt att komma ihåg det. Om beslutsfattare glömmer det, växer risken för avund och motsättning mellan invånarna, samtidigt som vissa förblir osynliga. Att en person får hjälp kan inte få betyda att en annan som behöver det lämnas utan.

Det är inte heller ”bara” personer i desperat nöd som bör bemötas med den jämlikhet som gör det möjligt att känna sig som en del av gemenskapen. Det finns t.ex. fortfarande skillnader i kvinnors och mäns ställning i samhället. Vi är stolta över vår jämställdhet i Finland – och det med rätta. Vi var ju trots allt det första landet i världen att ge alla vuxna kvinnor möjligheten att rösta och ställa upp i val. Dessutom är vi tvåa efter Island i årets Global Gender Gap Report utförd av World Economic Forum. Ändå visar rapporten bl.a. att finländska kvinnor i allmänhet jobbar mera med deltidskontrakt och övertid utan lön och når sällan de riktigt höga posterna inom företag i jämförelse med män. En ny rapport om jämställdhet i familjelivet, publicerad den 12.12.2016 av EU parlamentets utskott för jämställdhet mellan kvinnor och män, visar att vi på EU-nivå måste få föräldraledigheten mer jämlik. Ifall inte båda föräldrarna förväntas ta föräldraledighet i liknande längd, blir arbetslivet aldrig jämställt.

Det finns med andra ord fortfarande mycket att jobba med, för att nå verklig jämställdhet. Då man tar en titt på myntets andra sida, ser World Economic Forums statistik på arbetslöshet, hälsa och självmord i Finland dyster ut bland män i jämförelse med kvinnor. För att kommuner ska kunna fungera så bra och effektivt som möjligt, måste all denna information tas i beaktande i de politiska besluten, så att mängden utstötta personer i samhället kunde minska.

Då det nya året närmar sig börjar man oundvikligen se framåt. Vi har säkert alla olika prognoser på vad som kommer att hända år 2017 och starka åsikter om vad som borde göras för att alla ska kunna ha det bättre än 2016. Det är omöjligt att sia i framtiden, så jag föreslår att vi fokuserar på att jobba hårt för det senare och lämnar det första till reflektionerna om ett år.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *