I det här blogginlägget hade jag ursprungligen tänkt skriva om SEDEC-utskottets möte i Regionkommittén (ReK). Allt som togs upp under mötet är onekligen nära kopplat till riktningen EU kommer att utvecklas i. Då jag började skriva, förstod jag ändå rätt så snabbt att jag för ett år sedan inte skulle ha haft en aning om vad för ett organ Regionkommittén var och hur väsentligt deras arbete kunde tänkas vara. Detta, trots att jag ansåg mig följa EU-relaterad politik mer än den genomsnittliga medborgaren.

Istället för att skriva om det specifika mötet, bestämde jag mig därmed för att skriva om varför  Regionkommittén och dess SEDEC-utskott överhuvudtaget finns till samt varför det vore bra om alla EU-medborgare åtminstone visste om deras existens.

Regionkommittén är ett EU-organ som måste konsulteras innan EU-lagstiftning som berör regional- och kommunalnivå kan bli godkänd. Kommittén kan också genom sina utskott utarbeta egna förslag till hur EU-lagstiftning borde utvecklas.

För 23 år sedan inrättades Regionkommittén med målsättningen att föra medborgarna närmare EU. I ärlighetens namn är det knappast en stor del av medborgarna som känner att Regionkommittén fört dem närmare EU men då jag följt dess jobb på nära håll nu i över ett halvt år, har jag lärt mig att förstå dess vikt som medborgarnas intressebevakare. Överraskande nog, kommer man dessutom bättre överens i Regionkommittén än på nationella nivån. Då man inte har pressen att spela med populistiska kort, kan man vara mer pragmatisk och fokusera på mänskors verkliga behov.

Medlemmarna i kommittén är folkvalda representanter för den lokala och regionala nivån (i Finlands fall kommunalfullmäktigeledamöter). De jobbar alltså inte för stater och inte för ett abstrakt EU men tillsammans över gränser för att beslut på EU-nivå inte ska glömma att beakta ”den vanliga mänskan” på lokal nivå. 9 utav de 350 medlemmarna kommer från Finland.

Två av dessa medlemmar sitter i utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur. Den engelskspråkiga förkortningen, som allmänt används för utskottet är SEDEC. Redan namnet på utskottet – då det inte förkortas – avslöjar att dess medlemmar diskuterar delar av samhället som alla medborgare på ett eller annat sätt relaterar till.

Även i Brexit-tider, då det kan vara svårt att se EU-relaterade nyheter som inte nämnerTheresa May, är det som diskuteras i Regionkommittén närmast medborgarna. Det känns som att man inte vet att EU faktiskt kommer så nära mänskors vardag – inte inom finländsk media heller, vilket jag märkt av hur överraskade finländska journalister varit då de besökt Bryssel.

Och vad beslöts i mötet då? Jo t.ex. att EU behöver innovation inom teknologi och bioekonomi men att olika lokala förutsättningar måste tas i beaktande och att social innovation kan betyda minst lika mycket för ekonomin som teknologisk innovation. Man diskuterade också om olika sätt att få unga mer delaktiga i samhället, hur den sociala tryggheten kunde garanteras bättre överallt i EU och utvecklandet av en fungerande europeisk dataekonomi. Allt detta diskuterades utgående från att den lokala nivån och mänskorna i alla delar av EU med sina särbehov tas i beaktande. Något som berör även dig månntro?

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *