Det har gått bra att installera sig i Bryssel. Man blir hela tiden mer hemmastadd här och arbetet är engagerande. Det känns som om jag bott här längre än två månader.

Början av hösten har varit jäktig. Enligt dem som varit här längre försöker man arbeta lika mycket under de fyra höstmånaderna som under fem månader på våren. Informationsflödet är ansenligt och det är krävande att vaska fram det som är väsentligt för Finlands kommuner och regioner. Kommunförbundets årliga prioriteringar i EU-ärenden ligger till grund för arbetet på Brysselkontoret.  Dessa prioriteringar har nyligen uppdaterats och lagts ut på Kommunförbundets webbplats.

Målet för Kommunförbundets Brysselkontor är att påverka att kommunernas och regionernas verksamhetsmiljö tryggas och utvecklas i enlighet med Kommunförbundets strategiska riktlinjer. Kontoret ska bidra till att EU-lagstiftningen inte leder till ytterligare påfrestningar eller nya förpliktelser för kommunerna och regionerna.

I Bryssel sker intressebevakningen nu i skuggan av de stora frågorna. Flyktingkrisen, utrikes- och säkerhetspolitiken, Brexit och de ekonomiska bekymren är frågor som syns i offentligheten. EU:s trovärdighet förutsätter att man finner lösningar på dessa frågor. Mindre uppmärksamhet i offentligheten får de andra mål som Junckers kommission ställt upp, men arbetet för att nå dem pågår ändå i bakgrunden.

Eftersom ärendena ändå avancerar bör man också försöka påverka dem. Vårt kontor samarbetar intensivt bland annat med de europeiska kommunförbundens paraplyorganisation CEMR och med våra systerorganisationer. Samarbetet är en god kanal för påverkan och ger välkomna tillskott när resurserna är knappa.

Man bör vara ute i tid för att kunna påverka kommande lagstiftning. Man bör veta i vilket skede och via vem man har bäst möjlighet att påverka. Den grunden håller nu på att läggas.

Det kommer mycket inbjudningar till olika evenemang och möten och särskilt såhär i början finns det anledning att vara aktiv. Lika viktigt som att tacka ja till inbjudningar är det att själv ta kontakt med olika aktörer och instanser så att ens eget budskap får spridning. Intressebevakningen bygger i stor utsträckning på kontakt mellan människor och  att påverka genom den. Därför är det av största vikt att nätverka så effektivt som möjligt. Man bör kontinuerligt satsa på att nätverka och använda mycket tid på det – den delen av arbetet blir aldrig klar.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *