Under veckan får personalen råd och tips för hur man kan förbättra sin svenska.

Lämpligt till Svenska veckan lyfter sjukvårdsdistriktet HUS sin språkambassadörsverksamhet till en ny nivå.

Verksamheten har funnits på HUS sedan 2007, då man fick sitt första språkprogram. Tvåspråkighetsprogrammet reviderades och godkändes år 2020. En av åtgärderna i programmet har från början varit att bilda ett nätverk av språkambassadörer. Ambassadörernas uppgift är att främja användningen av det språk som är i minoritet på enheten – svenska eller finska.

Förvaltningsöverskötare Marja Renholm, som är ordförande för språkstyrgruppen på HUS, säger att målet är att patienten ska avgöra språket som används i HUS tjänster.

– Patienten ska känna sig trygg med att tala sitt eget modersmål, finska eller svenska. Vårt nätverk av språkambassadörer har en viktig roll i detta, säger Renholm i ett pressmeddelande.

I dag finns det 120 språkambassadörer på HUS. Språkambassadörsprogrammet som nu lanseras innehåller konkreta åtgärder för att stödja språkambassadörerna i deras arbete, öka vetskapen om verksamheten och göra rekryteringen av nya ambassadörer effektivare.

– HUS har haft språkambassadörer i snart 15 år nu. I takt med att HUS som organisation vuxit har det blivit dags för att lyfta språkambassadörsverksamheten till en ny nivå. Vi vill göra vårt bästa för att stödja våra språkambassadörer i deras uppdrag samtidigt som vi strävar efter att allt fler får upp ögonen för den fina verksamhet vi har, säger Renholm.

Svenska veckan på HUS

  • Ordnas i samarbete med Folktinget. I år ligger fokus på språkambassadörsprogrammet och att uppmuntra personalen att vara modig då kontakten med patienten sker på ett annat språk än det egna modersmålet.
  • Under veckan får personalen bland annat råd och tips för hur man kan förbättra sin svenska och uppdaterade ordlistor för situationer i vardagen.
  • Lunchrestaurangerna bjuder på finlandssvenska rätter och som en nyhet i år lanseras HUS egen Svenska veckan-muffins.
  • HUS producerar specialiserade sjukvårdstjänster för över 2 miljoner människor.
  • I Nyland har ungefär 130 000 svenska som modersmål. Den språkliga jämlikheten mellan det finska och svenska språket har en lagstadgad grund.

Hälsar på två språk

Också Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt firar Svenska veckan, det här genom att påminna personalen om att hälsa på två språk.

Gesten är ett sätt att uppmärksamma patientens eller kundens rätt till att få betjäning på sitt modersmål, skriver distriktet i ett pressmeddelande.

– Vi vill profilera oss tydligt som ett tvåspråkigt sjukvårdsdistrikt. Vi vill på ett trevligt och informellt sätt påminna om våra patienters rätt till att få service på svenska och uppmuntra alla till att våga tala svenska, säger Matti Bergendahl, direktör för sjukvårdsdistriktet.

Enligt Wiveka Kauppila, koordinator för svensk service vid sjukvårdsdistriktet, har det skett stora kliv framåt angående attityderna till det svenska på sjukhuset under de senaste åren.

– Attityden är mycket mer positiv än den var för cirka tio år sedan. De flesta vill tala svenska och vill lära sig mer.

Vid sjukvårdsdistriktet har man under hösten börjat verkställa det förnyade språkprogrammet och man har tillsatt språkambassadörer och kontaktpersoner vid varje verksamhetsområde.

Dessa ser till exempel till att material och skyltning finns på båda språken på de olika avdelningarna.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppmärksammar Svenska veckan också genom att lysa upp T-sjukhuset i Åbo i Svenskfinlands rödgula färg under hela veckan.

Läs också: Riskfyllt när svenskspråkiga patienter inte blir förstådda av finskspråkiga läkare