Förväntningarna på ledarskapet - stadens eller kommunens ansikte utåt - är höga. Bild: Tommy Pohjola

Också kommundirektörer som är nya i jobbet kan bli tvungna att avgå snabbt på grund av misstroende.

Det finns många olika orsaker till bristande förtroende. 

– Ofta är den egentliga grundorsaken inte något som kommundirektören gjort, även om det i vissa fall kan vara det, säger Sini Sallinen, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Bristen på förtroende kan bero på en enskild persons (kommundirektörens eller någon annans) agerande, förändringar i partiernas maktstrukturer och missförhållanden i roller och processer. Omfattande förändringar och utmaningar i verksamhetsmiljön ställer tuffa krav på de förtroendevaldas arbete.

Ofta finns det inte bara en orsak till misstroendet, utan det handlar om flera olika orsaker som är sammanflätade med varandra.

Kommundirektören kan också förlora förtroendet för de förtroendevalda och föreslå sin egen avgång med stöd av direktörsavtalet.

Att bygga förtroende kräver handlingar i vardagen och tid av både de förtroendevalda och kommundirektören.

– Det här är särskilt viktigt i början av fullmäktigeperioden eller när det sker ett byte på kommundirektörsposten, betonar Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Parallellt med utvecklingen av städernas och kommunernas processer, arbetsmetoder och strukturer behöver man också utveckla arbetskulturen, även bland de förtroendevalda.

De förtroendevaldas arbete är i dag krävande och kan stödas genom diskussioner och genom kommunens egna projekt för att utveckla arbetskulturen eller till exempel genom extern utbildning och experttjänster.


Intervjuer och enkäter om arbetshälsa

Materialet i utredningen omfattar sammanlagt cirka 40 personintervjuer eller gruppintervjuer med kommunstyrelseordförande och kommundirektörer, andra diskussioner samt resultat och öppna svar från enkäten om kommundirektörernas arbetshälsa 2022.

Kommunförbundets utredning ”Kunnanjohtajat kiirastulessa (Kommundirektörer i skärselden)” som offentliggjordes den 13 juni.