Reformen ska även trygga de språkliga rättigheterna och tjänsterna för personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, enligt Arbets- och näringsministeriet. Skärmdump från ministeriets nätplats.

Kommunerna bör ersättas till fullo för de kostnader som överföringen av arbetskraftstjänsterna ger, påpekar Kommunförbundets Svenska delegation.

– Reformen ger kommunerna nya kostnader. Det är viktigt att kommunerna ersätts för de tilläggskostnader som reformen innebär för dem, säger Svenska delegationens ordförande riksdagsledamot Mikko Ollikainen (SFP).

De offentliga arbetskraftstjänsterna överförs från de statliga arbets- och näringsbyråerna till kommunerna i början av 2025. Kommunerna övertar organiseringsansvaret och de nuvarande AN-byråerna läggs ner.

Arbets – och näringsministeriet: Målet med reformen av arbets- och näringstjänsterna är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.

Mikko Ollikainen.

Vid årsskiftet överförs drygt 4 000 personer inom arbetskraftsservicen från staten till en kommun eller samkommun genom överlåtelse av rörelse. Överföringen av organiseringsansvaret ger kommunerna en ny statsandelsuppgift.

Reformen delar in Finland i 45 sysselsättningsregioner, som från och med år 2025 ansvarar för administrationen av arbetskraftstjänsterna.

– De svenska servicekedjorna måste löpa smidigt. Betjäning på bägge inhemska språken är en grundläggande rättighet, påpekar Ollikainen.