Lagom till svenska dagen kommer den ut – en handbok på nätet som ska stärka den språkliga hållbarheten i kommunerna. Handboken är ett stöd för kommunen att fungera jämlikt och långsiktigt på båda nationalspråken.

– Svenska dagen har en gammal och fin tradition bakom sig. Senare utvidgades dagen till Svenska veckan och är idag Svenskfinlands största kulturevenemang. Jag tycker att det är bra att svenskan uppmärksammas lite extra under en vecka om året, men det betyder förstås inte att vi ska glömma bort svenskan de resterande veckorna under året, säger utvecklingschef Emilia Mattsson Nortamo som tillsammans med sakkunniga Robin Lindberg och Mattias Lindroth uppdaterar mycket av den svenskspråkiga informationen på Kommunförbundets sidor. 

Det är också långt de tre som står bakom den uppdaterade publikationen Fungerande tvåspråkighet i kommunerna.   

Den fungerar som stöd för en- och tvåspråkiga kommuner. Den hjälper den kommunen att bättre följa språklagstiftningen i sin verksamhet, men ger också konkreta verktyg för en bättre förvaltning på båda nationalspråken.

Här ges en bakgrund  om lagstiftningen som reglerar kommunens verksamhet på två språk. I den ingår nyttig information för enspråkiga kommuner på fastlandet och presenteras praktiska verktyg för vardagen i den tvåspråkiga kommunen.

Dessutom behandlas hur den tvåspråkiga kommunen kan utvärdera verksamheten.

Hur är det att jobba på svenska i Kommunförbundet, Emilia Mattsson Nortamo?

– Det går enkelt för Kommunförbundet är en tvåspråkig organisation och attityderna mot svenskan är som oftast positiva. Bäst tycker jag om när någon på knagglig svenska vågar prata svenska med mig.

Hur firar du Svenska veckan?

– Genom att hälsa Glad Svenska dagen och delta i Svenska veckans evenemang. I år ska jag gå på  Folktingets Svenska dagen-mottagning. 

Svenska dagen är en flaggdag som firas på söndag 6.11.

Finska och svenska är nationalspråk

Av de 309 kommunerna i Finland är 49 svensk- eller tvåspråkiga. De 33 tvåspråkiga kommunerna finns mest längs kusten i Finland.

Var tredje finländare bor i en tvåspråkig kommun, vilket innebär fler än 1,8 miljoner människor. Det är också möjligt för en kommun att vara tvåspråkig även om andelen eller antalet människor i kommunen som har det andra nationalspråket som modersmål inte når upp till kraven i lagen.

En tvåspråkig kommun ska betjäna på både finska och svenska på lika grunder.

För att uppnå språklig hållbarhet räcker det inte att uppfylla minimikraven i lagstiftningen. I stället måste kommunen satsa på att utveckla förutsättningarna för båda nationalspråken, till exempel genom insatser inom utbildning, innovativ personalpolitik och genom att utveckla tjänster.