Vänsterförbundets stadsstyrelsemedlem säger att de havererade planerna på en centrumtunnel kan sätta spår i budgetförhandlingarna i Helsingfors.

Efter att SDP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors förra veckan meddelade att partiet inte stöder planerna på en centrumtunnel för trafik från Hermanstranden via Sörnäs till Västra hamnen har stadens borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) ventilerat sin ilska offentligt.

Vapaavuori har bland annat kritiserat vice borgmästarna Anni Sinnemäki (Gröna) och Nasima Razmyar (SDP), och i ett öppet brev till helsingforsarna bett om ursäkt för att projektet begravts.

Projektet ska behandlas av stadsmiljönämnden den 1 oktober, efter att ha bordlagts förra veckan. SDP stöder inte projektet eftersom centrumtunneln skulle öka på privatbilismen på kollektivtrafikens bekostnad. De gröna motsätter sig tunnelprojektet sedan tidigare.

Jan Vapaavuori delade på Twitter bland annat denna kritik mot Nasima Razmyar som partikollegan Daniel Sazonov skrivit.

Helt normal process

Vapaavuori är ordförande för Helsingfors stadsstyrelse, Sinnemäki är första vice ordförande och i styrelsen sitter också Razmyar. Hur ser den övriga stadsstyrelsen på grälet inom borgmästarledningen och på vad som orsakat det? Kommuntorget ringde upp styrelsemedlemmarna Veronika Honkasalo (VF) och Marcus Rantala (SFP).

Veronika Honkasalo håller inte med beskrivningen att det är borgmästarna som grälar sinsemellan. Snarare så har vice borgmästarna Sinnemäki och Razmyar försökt lugna ner situationen.

– Det är Vapaavuori som är arg för att han inte fått sin vilja igenom.

Honkasalo är också irriterad på mediernas analys av situationen. Enligt henne handlar det om en normal politisk process.

– Stadsmiljönämnden bordlade ärendet i tre veckor och det är helt normalt att de politiska grupperna diskuterar och tar ställning till hur de ska rösta. Tunnelutredningen skrevs in i den strategi som gjordes för två år sedan. Om Vapaavuori på den tiden inte fått en grundlig utredning till stånd är det ingen annans fel.

Makten har centraliserats

Borgmästarmodellen har lett till en förvirrad uppfattning om maktfördelningen i Helsingfors, säger Honkasalo och påminner om att det inte är borgmästarna som är de högsta cheferna för huvudstaden utan fullmäktige.

Enligt henne var det högst problematiskt att Samlingspartiet och De gröna under kommunalvalet 2017 gav sken av att valet var ett borgmästarval.

– Men det var det inte. Det var ett kommunalval och VF gav utlåtanden om att det inte är okej att påstå något annat. Nu ledde det ändå till att makten centraliserades och folk lätt glömmer att det finns förtroendevalda i nämnder och i styrelsen och att fullmäktige är det högsta beslutande organet.

Kan påverka samarbetet

Handlar det här då om borgmästarmodellen eller om bristande ledarskap?

– Om man tittar på det utifrån och tänker på ledarskap så inte ser det bra ut. Vapaavuoris öppna brev var helt otrolig. Han påstår att han inte är politiker utan agerar mera som stadsdirektör, och han beskyller sossarna för att föra en ideologisk kamp. Men Vapaavuori är också politiker, och det som nu sker är en helt normal politisk process.

Kommer situationen att påverka det övriga politiska samarbetet?

– Det kan hända att det påverkar budgetförhandlingarna som inleds nu.

Honkasalo konstaterar att det pågår en evaluering av hur den nya ledningsmodellen fungerar. Samtidigt förhåller sig de partier som har platser i ledningen, alltså Samlingspartiet, SDP och De gröna, positivt till modellen.

– Vi som är det första medelstora partiet utanför modellen ser att beredningsprocessen inte är lika öppen som tidigare, och att det är svårt att få all information. Vi har talat tidigare med Vapaavuori om detta, men vi har inte diskuterat det senaste grälet. Det är som sagt lite känsligt i och med att budgetförhandlingarna inleds.

VF har motsatt sig tunnelprojektet från första början.

Skillnader personifieras

SFP:s stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala säger man också tidigare upplevt spänningar mellan partierna men att situationen är annan nu i och med att det finns politiska borgmästare.

– De politiska skillnaderna personifieras i dem. Hade vi haft den gamla stadsdirektörsmodellen kvar så skulle dragkampen snarare vara mellan gruppordförandena. Medierna tycker också att det är intressantare med borgmästarprofilerna, som dessutom själva använder sig av sociala medier för att lyfta sina egna budskap.

Är det här något som kan få konsekvenser, eller är det något som måste accepteras och som till och med kan tillföra något till politiken?

– Säkert en kombination av alla tre. Det är inte bra om folk upplever att det blir gräl. Det ger en dålig bild av politiken när man inte kan komma överens. Men sedan hör det till att det blir konflikter när det finns olika prioriteringar. På så sätt blir alternativen också tydligare i politiken, i och med att de syns i offentligheten.

Hur ska konflikterna hanteras?

– Det är inte acceptabelt att man börjar gå till personangrepp istället för att diskutera sakfrågor. I något skede måste man också se framåt och rensa luften. Oberoende av värdegrund har vi samma målsättning, nämligen att jobba för ett bättre Helsingfors med stadsbornas bästa i tanke.

SDP backade för tidigt

Rantala säger att han är besviken på att centrumtunneln inte verkar bli av, eftersom den hade löst trafikproblemen i Helsingfors. Enligt honom drog SDP mattan undan projektet i ett för tidigt skede.

– Men om tunneln inte har en politisk majoritet bakom sig måste vi jobba utgående från de premisserna. Jag ser det som akut att vi löser trafikproblemen vid Busholmen och våra andra hamnar. Det finns dock inget som tyder på att sossarna omprövar sitt beslut. Alla har grävt ner sig så djupt i sina skyttegravar att vi inte kommer vidare med centrumtunneln.