Fullmäktige röstade för borgmästarmodellen efter en lång diskussion på måndag kväll.

Efter Helsingfors och Tammerfors är det nu Åbos tur att gå in för att ha borgmästare.

Efter en lång debatt i fullmäktigesalen var en överväldigande majoritet för borgmästarmodellen. Det andra alternativet var att Åbo skulle utveckla sin nuvarande stadsdirektörsmodell.

Rösterna föll 50 för och 15 mot. Samlingspartiet, De gröna, SFP och KD röstade för och det gjorde ett fåtal i Vänsterförbundet. Majoriteten av VF:s ledamöter var trots allt för stadsdirektörsmodellen och det var också Centerns och Sannfinländarnas ledamöter.

Beslutet innebär att efter kommunalvalet 2021 får Åbo en politisk borgmästare som stöds i arbetet av tre vice borgmästare.