Viivu Seila från Åbo vill arbeta för ungas välmående. Foto: John Illman

Tragiska händelser har fått Viivu Seila att gå med i ungdomsfullmäktige och senare i den kommunala politiken.

– En fråga som jag arbetar för är införandet av en sex timmars arbetsdag.

Det var under gymnasietiden som Seila aktiverade sig i politiken och gick med i stadens ungdomsfullmäktige. Men det var mycket tragiska händelser som gjorde att hon ville engagera sig i samhällsfrågor.

– Flera unga människor i min omgivning har dött på grund av psykiska problem, rusmedel, droger eller självmord. Därför har jag funderat mycket på hurdant samhälle vi lever. Det är viktigt att unga mår bra och känner framtidstro.    

Seila kandiderade för första gången i riksdagsvalet år 2019. Två år senare ställde hon upp i kommunalvalet och kom in i fullmäktige. Av SDP:s 13 ledamöter är Seila klart yngst. Hon fick 285 röster i valet.  

26-åringen Seila är sedan tidigare närvårdare och studerar nu vid yrkesskola. Dessutom håller hon på att renovera ett hus. Eftersom både studierna och renoveringen av huset tar mycket tid är hennes fortsättning som politiker oviss.

– Jag vill ha tid för att driva den politik som är viktig för mig.

Välfärdsområdet

Men varken renoveringen eller studierna påverkar henne mest i tvekan om att fortsätta inom politiken. Det är i stället på vilket plan som hjärtefrågorna ligger.

– Social- och hälsovården flyttades som bekant från kommunen till välfärdsområdet. Det betyder att jag som kommunal beslutsfattare inte kan påverka fullt ut i mina hjärtefrågor.

I Egentliga Finlands välfärdsområde Varha är Åbo uppdelat i tre områden. Stadens svenskspråkiga invånare hör till samma område som Pargas och Kimitoön, de finskspråkiga är delade i två områden, 7 och 8.

Att sitta i Varhas fullmäktige finns inte i Seilas planer. Hon är intresserad av den kommunala politiken.

– Därför vill jag fundera ordentligt på min fortsättning inom politiken, säger Viivu Seila.


Vem och vad

Ålder: 26

Parti: SDP

Hjärtefrågor: Social- och hälsovård, välmående, sex timmars arbetsdag

Aktuell som: Ung beslutsfattare i Åbo