Helsingfors borgmästare är fortfarande ilsken över hur SDP och De gröna tänker om centrumtunneln.

Efter omröstning i Helsingfors stadsmiljönämnd på tisdag avbröts planeringen av den centrumtunnel som orsakar stridigheter inom stadens borgmästarledning.

Redan tidigare stod det klart att SDP inte stödjer projektet – vilket fick borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) att ilskna till – och nu röstade fyra mämndmedlemmar från De gröna, två från SDP och två från VF mot fortsatt planering.

De fyra samlingspartistiska nämndmedlemmarna ville, tillsammans med Sannfinländarnas representant, fortsätta med projektet. Rösterna föll alltså 8-5.

Majoriteten i nämnden stödde De grönas motsförslag, som går ut på att Helsingfors utvecklar kollektivtrafiken så att behovet av privatbilism minskar.

Samlingspartiet lämnande in en avvikande åsikt, med motiveringen att en förbättring av trafiken och trivsamheten i centrum blir outredd på grund av de slopade planerna. Det här är emot den strategi som partierna kommit överens om, menar Samlingspartiet.

Efter resultatet tog borgmästare Vapaavuori igen till Twitter. ”Är alltid redo att samarbeta, också för att korrigera fel i stadsplaneringen, men inte med ett sådant här bordsskick. I ett samarbete kan man inte ensidigt ställa sig ovan andra och ensam bestämma när gemensamma strategier har utretts tillräckligt”, skrev Vapaavuori på Twitter.