Bild: Skärmdump, Nykarlebys nätplats

Nuvarande stadsdirektören Martin Norrgård övergår till tjänsten som direktör för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Söfuk.

Svenska Yle berättar att de sökande är ekonomie magister Thomas Björk, MBA Kristoffer Edfelt, ekonomie magister Kenneth Holmgård, filosofie studerande Buhir Marekowic, teologie doktor Johan Pensar, Master of Science Sean Rehn, diplomingenjör Andreas Svarvar och politices magister Blanka Väkeväinen.

Tjänsten kan tillträdas från den 1 juni.

Läs också Kommuntorget 4.5.2022, Martin Norrgård: Jag kände direkt att jag hör hemma i Nykarleby