Hundra år efter att Åbos senaste borgmästares mandatperiod avslutades får staden en ny.

På måndag kväll valde Åbo fullmäktige Minna Arve (Saml) till borgmästare. Den förra borgmästaren, Reinhold Alexander von Willebrand, verkade fram till 1921.

Elina Rantanen (Gröna) valdes till biträdande borgmästare med ansvar för social- och hälsovård. De två övriga biträdande borgmästarna är Ville Valkonen (Saml), som ansvarar för stadsmiljön, och Piia Elo (SDP) som får fostran och utbildning på sitt bord.

Minna Arve var fram till kommunalvalskampanjen stadsdirektör i Åbo, en tjänst som hon skött sedan 2017. Hon har också varit stadsstyrelseordförande i Åbo och partisekreterare för Samlingspartiet.

Staden informerar att Åbo har haft en borgmästare under största delen av sin 800-åriga historia. Av de finska städerna är det första omnämnandet av förekomsten av ett råd och borgmästare från Åbo år 1324, heter det i pressmeddelandet.