Studerande på flyglinjen vid Kronoby gymnasium erhåller certifikat för ultralätta flygplan. Från vänster ses gymnasiets rektor Viola Storbacka, förstaklassaren Liam Wester och den blivande yrkespiloten Ludwig Storbjörk. Foto: Joakim Snickars.

De mindre gymnasierna behöver ha speciella ess i bakfickan för att kunna hävda sig i en allt hårdare konkurrens inom utbildningsvärlden. Kronoby gymnasium sticker ut i Svenskfinland med sin flyglinje.

Den geografiska närheten till Kronoby flygfält, som har betjänat framför allt Karleby- och Jakobstadsregionen sedan 1960, är förstås en stark bakgrundsfaktor i sammanhanget.

Året skrevs 2007 när Kronoby gymnasium inrättade den flyglinje som upprätthålls i konstruktivt samarbete med Gamlakarleby flygklubb och Kronoby folkhögskola.

Parallellt med konventionella gymnasiestudier erbjuds linjens studerande värdefulla insikter och specialkunskaper i flygandets krävande konst.

– Intresset för linjen har i praktiken varierat rätt mycket över tiden. Det har handlat om allt från 2-3 till 7-8 studerande per nytt läsår, säger Viola Storbacka, rektor vid Kronoby gymnasium.

– På sistone har flyglinjen fått ett uppsving igen. Inför den kommande hösten 2024 har vi tagit mot nio ansökningar. Antalet studieplatser är åtta, säger Storbacka.

Flyglinjen har även tilltalat och lockat en del ungdomar från andra hörn av Österbotten, bland annat från Vasatrakten. De mest långväga studerandena har kommit från huvudstadsregionen.

Vi stämmer träff i passagerarterminalen vid Kronoby flygfält en eftermiddag i början av påskveckan. Första anhalten under KT-intervjun är den flygsimulator som ägs av den lokala flygentusiasten Peter Furubacka från Karleby.

I den dunkla kabinmiljön bänkar sig Furubacka i cockpiten med Liam Wester, första årets studerande på flyglinjen vid Kronoby gymnasium.

Flygsimulatorns ägare Peter Furubacka vägleder gymnasisten Liam Wester under en fiktiv flygning från och tillbaka till Helsingfors-Vanda flygplats. Foto: Joakim Snickars.

I ett passagerarplan av Airbus 320-modell upplever vi en fiktiv flygning från och tillbaka till Helsingfors-Vanda flygplats i grådisigt marsväder. Peter Furubacka ger Liam Wester en del instruktioner vid starten, under den korta flygturen och vid landningen. Men Furubacka vill inte kalla sig för lärare.

– Förutom studerande på flyglinjen är olika slags besöksgrupper och företag typiska användare. Jag skaffade den här flygsimulatorn i maj 2015. Man måste väl vara lite ”pöllo” (knasig) för att hitta på något i den här stilen, säger Furubacka självironiskt.

Läs också Svenska Yle 23.4.2015: Flyg en Airbus 320 i Kronoby med fötterna på jorden

Studiebesök, flygteori och certifikat

Förutom obligatoriska simulatorbesök blir det också en del studiebesök, som till exempel glidflygning, besök hos fallskärmsklubb och flygtorn, under det första året på flyglinjen.

– Vi har bekantat oss med olika utbildningar för piloter och övriga yrken inom flygbranschen. Vi har bland annat besökt Finnair Flight Academy i Helsingfors och Patria i Tammerfors. Vi planerar även att åka till luftfartsakademin i Björneborg och Green Flight Academy i Skellefteå.

Under det andra läsåret fokuseras det på flygteori i samarbete med Kronoby folkhögskola. Sedan följer praktiska flygövningar under ledning av flygläraren Seppo Vaarala.

Studerandena kan erhålla certifikat för ultralätta flygplan efter att alla kurser och flygningar är godkända.

– Vi har också erbjudit möjligheter att delta i en kurs i fallskärmshoppning i samarbete med Vasa fallskärmsklubb-Skydive Vaasa. Kurserna har varit tillgängliga för alla studerande vid Kronoby gymnasium.

– Jag tror att den här linjen skulle finnas kvar även om den hotade och omdiskuterade reguljära flygtrafiken vid Kronoby flygplats skulle försvinna framöver. Flygningar med mindre plan kommer att förekomma i vilket fall som helst och Gamlakarleby flygklubb är en stark flygaktör i nejden, säger Storbacka.

Storbjörk ska bli yrkespilot

Hittills har bara ett fåtal av flyglinjens studerande gått hela vägen och utbildat sig till yrkespiloter. Kronobybon Ludwig Storbjörk är en av dem.

Ludwig Storbjörk och Liam Wester framför flygsimulatorn i passagerarterminalen vid Kronoby flygfält. Foto: Joakim Snickars.

– Jag har själv växt upp i närheten av Kronoby flygplats. Att se flygplan i luften har varit en del av vardagen och ett starkt intresse för flygbranschen har alltid funnits hos mig.

– Studierna på flyglinjen har definitivt haft en avgörande inverkan på mitt yrkesval, säger Storbjörk.

Ludwig Storbjörk blev student vid Kronoby gymnasium 2021 och gjorde därefter sin värnplikt inom flygvapnet.

– Sedan maj 2023 studerar jag till yrkespilot på Green Flight Academy i Skellefteå. I det första skedet av utbildningen övningsflyger vi med mindre elplan. Målsättningen är att jag ska vara klar med den ett och ett halvt år långa utbildningen under hösten 2024.

– Min ambition är att arbeta som kommersiell pilot i framtiden. Att arbeta på Finnair småningom är ett naturligt mål för mig. Men jag kan gärna tänka mig att inleda min karriär på något annat internationellt flygbolag, säger Storbjörk.

Under KT-intervjun framhåller Ludwig Storbjörk också att han därtill siktar på att ha en lärarroll på flyglinjen vid Kronoby gymnasium om cirka ett år. Alltså under våren 2025.

Att det är A och O att vara allmänt noggrann och förutseende i pilotrollen sticker Storbjörk inte under stol med.

– Säkerhetstänkandet är på en mycket rigorös nivå hela tiden. Inom den aktuella pilotutbildningen tränas vi konstant inför potentiella faror. Det gäller att förbereda sig för det värsta samtidigt som man hoppas på det bästa, säger Storbjörk.

Flyglinjen vid 50-årsjubilaren Kronoby gymnasium har fått ett uppsving på sistone. – Vi har fått in nio ansökningar inför hösten. Antalet studieplatser är åtta, säger rektor Viola Storbacka. Foto: Joakim Snickars.

Jubelår!

Kronoby gymnasium såg dagens ljus 1974 och når med därmed 50-strecket under det innevarande året.

– Vi kommer att uppmärksamma jubileet genom att arrangera ett öppet hus-evenemang lördagen den 7 september, säger Viola Storbacka.

Gymnasiet i Kronoby har idag cirka 125 inskrivna studerande och elva egna lärare i personalen. En rad andra lärare delar skolan med det närliggande högstadiet Ådalens skola.

– För fem år sedan hade vi 178 elever. Vi har dock svårt att nå upp till forna toppresultat i dessa dagar. En grundorsak är helt enkelt att årskullarna är mindre.

– Att samarbeta med andra svenskösterbottniska gymnasier är betydelsefullt för oss i vår verksamhet. Team Nord som består av fem gymnasier mellan Nykarleby och Karleby är ett viktigt forum i likhet med Vi 7-nätverket mellan Vörå och Kristinestad, säger Storbacka.

Förutom flyglinjen är jakt- och naturlinjen med åtta studieplatser ett annat exempel på speciell profilering vid Kronoby gymnasium.

Läs mera Svenska Yle 17.5.2023: Snart hundraårig flygklubb är en språngbräda för nya piloter: “Om några år hoppas jag vara kapten på ett stort flygbolag”