Allt ljus på anonyma ansökningar? Utmaningar finns, tester pågår. Foto: Kuntalehtis arkiv

Allt fler tvåspråkiga kommuner går in för att satsa på anonyma rekryteringar av kommunalt anställda tjänstemän.

Av landets 309 kommuner är det åtminstone 39 kommuner som har testat anonym rekrytering av personal. Av dessa 39 kommuner är 11 tvåspråkiga medan en kommun är enspråkigt svensk, uppger den digitala plattformen Kuntarekry.

”Jag kan med hänvisning till avtalssekretess inte ge detaljerade uppgifter om de tvåspråkiga kommunerna och hur de använder sig av våra tjänster”, skriver Anne-Mari Mourukoski på Grade Solutions i ett mejl.

Mourukoski är servicedirektör på bolaget Grade Solutions som upprätthåller plattformen Kuntarekry där kommunerna har kunnat rekrytera personal anonymt sedan 2020.

Läs också juristens kolumn, Ida Sulin: Anonym rekrytering i kommunen

Nykarleby lanserar pilottest

Enligt kommunernas offentliga uppgifter har de tvåspråkiga kommunerna Vasa, Åbo, Raseborg, Hangö, Esbo, Helsingfors, Vanda, Karleby, Korsholm, Jakobstad och Nykarleby och enspråkigt svenska Mariehamn hittills gått in för anonym rekrytering av personal.

Det allra senaste tillskottet till listan är Nykarleby stad som så sent som förra veckan lanserade anonym rekrytering av medarbetare.

– Vi kör i gång ett ettårigt pilottest från och med maj där vi uppmanar alla chefer att testa anonym rekrytering. Pilottestet är frivilligt och förpliktar ingen av stadens chefer att delta, säger Kristina Wikblad, personalchef för Nykarleby stad.

Kristina Wikblad. Foto: Nykarleby stad

Upprinnelsen till pilottestet är en motion som fullmäktigeledamot Anna Caldén (SDP) gjorde i Nykarleby stadsfullmäktige i fjol.

– Motionen anklagar inte kommunen för diskriminering och påtalar inte missförhållanden i den nuvarande rekryteringen. Vi ser initiativet snarare som ett komplement till vår strategi för likabehandling, säger Wikblad.

Enligt Wikblad är det sannolikt att kommunens småbarnspedagogik och bildningssektorn kommer att använda sig av anonym rekrytering under pilottestets gång.

– Vi är redan i färd med att utbilda våra chefer i de principer som ska tillämpas i samband med anonym rekrytering, säger hon.

Nykarleby hör med sina 7 500 invånare till regionens mindre städer. I så små kretsar är det inte lätt att vara anonym.

– På en liten ort kan man lätt härleda vem som har sökt tjänsten utifrån den sökandes cv, trots att rekryteringen är anonym, säger Wikblad.

Svår juridisk balansgång

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har till exempel medier rätt att få veta vem som har lagt in en ansökan för en lediganslagen offentlig tjänst. Det här kravet går stick i stäv med principerna för anonym rekrytering.

– Så länge lagen om offentlighet är formulerad som den är måste vi gå ut med uppgifter om dem som har ansökt om kommunala tjänster. Österbottens Tidning bad nyligen att få namnen på de 18 personer som sökte jobbet som kommunens välfärdschef, säger Wikblad.

Mariehamns stad har testat anonym rekrytering i ett års tid. Erfarenheten är tills vidare ganska begränsad och bygger på endast 6–7 anonyma rekryteringar.

– Vi offentliggör namnen på dem som har ansökt om en kommunal tjänst först efter den första gallringen då det är klart vem som går vidare till en anställningsintervju, säger Sari Hautamäki, HR-chef på Mariehamns stad.

Sari Hautamäki. Foto: Mariehamns stad

Enligt Hautamäki strävar staden efter att sköta gallringen av de sökande inom ett dygn efter att ansökningstiden har gått ut.

Sverige breddar perspektivet

Trots att Mariehamn också tampas med dilemmat kring små kretsar breddas den kritiska massan tack vare närheten till Sverige.

– Vi har satsat på riktad marknadsföring i Sverige och på det finländska fastlandet då vi rekryterar chefer. Det här breddar urvalet, vilket innebär att vi får flera sökande som inte är kända på Åland sedan tidigare, säger Hautamäki.

Hautamäki anser att satsningen på anonym rekrytering inte handlar om att kommunen skulle ha missgynnat vissa befolkningsgrupper i sina tidigare rekryteringar.

– Nej, det handlar inte om att rätta till tidigare misstag. Vi vill med hjälp av anonym rekrytering stärka vår kompetensbaserade rekrytering.

Den politiska viljan att främja anonyma rekryteringar är stark på Åland. Utöver Mariehamns stad har även landskapsregeringen och Ålands hälso- och sjukvård ÅHS gått in för att rekrytera anonymt.

Raseborg satsar fullt ut

Raseborgs stad har testat anonyma rekryteringar sedan våren 2023.

– Vi har rekryterat anonymt på alla nivåer, alltså både chefer och vanliga anställda. Det senaste exemplet var en anonym rekrytering av en praktikant till stadsdirektörens kontor. Fördelen med det här systemet är att rekryteringen fäster större uppmärksamhet vid utbildning och tidigare arbetserfarenhet än tidigare, säger Cathina Wretdal-Lindström, rekryteringskoordinator vid Raseborgs stad.

Cathina Wretdal-Lindström. Foto: Raseborgs stad

Har den anonyma rekryteringen förbättrat könsbalansen eller gynnat eftersatta befolkningsgrupper?

– Det är för tidigt att säga i det här skedet då det totala antalet anonymt rekryterade har varit ganska blygsamt hittills. Fråga mig på nytt i slutet av året. Då har vi bättre erfarenheter av anonym rekrytering, säger Wretdal-Lindström.

Raseborgs stad har inte gjort en juridisk analys av balansgången mellan lagen om offentlighet och de kriterier som gäller för anonyma rekryteringar.

– Om medier frågar efter namnen på dem som deltar i en anonym rekrytering måste vi säga att det får vänta. Vi kan inte gå ut med namnen under processens gång, säger Wretdal-Lindström.

Läs mera i Helsingin Sanomat, 12.9.2023: Nimetön työnhaku paljasti syrjinnän Helsingissä: Ulkomaalaisen kuuloiset pääsivät harvemmin haastatteluun