Styrelsen var inte enig. Avvikande åsikt anmäldes efter beslutet.

Karleby fullmäktiges ordförande Tiina Isotalus bör, tillsammans med fullmäktiges presidium, bli föremål för en utredning, tycker stadsstyrelsen.

Styrelsen beslöt på tisdag att föreslå för fullmäktige att ett tillfälligt utskott utreder om Isotalus kan fortsätta leda fullmäktige, efter att hon dömts för ärekränkning i Österbottens tingsrätt.

Ärendet föregicks av en motion från 26 fullmäktigeledamöter.

Stadsstyrelsen var inte enig i frågan. Marlén Timonen (SFP) föreslog en återremittering av ärendet och fick stöd av SDP:s och VF:s styrelsemedlemmar. Samlingspartiets, Centerns, Sannfinländarnas och KD:s medlemmar var ändå i majoritet när de röstade mot en återremittering.

Beslutet om att föreslå tillsättandet av ett tillfälligt utskott kom också det till efter omröstning, och siffrorna var igen 8–4.

Timonen och Virpi Karhu (VF) anmälde avvikande åsikt.

Ärendet är uppe i fullmäktige på måndag. En majoritet av ledamöterna, minst 22, måste stödja motionen för att utskottet ska tillsättas.