Tiina Isotalus (SDP) fortsätter leda fullmäktige i Karleby. Det tillfälliga utskottet som sedan december i fjol har utrett förtroendet för Isotalus ville återkalla dvs. avsätta fullmäktigepresidiet, men fullmäktige ville annorlunda.

I stället får Tiina Isotalus en varning av fullmäktige. Kompromissförslaget gjordes av  fullmäktigeledamot Juha Puurula (Saml) och efter en förhandlingspaus var fullmäktige redo att enhälligt stödja hans förslag. Fullmäktige behandlade fallet Isotalus på måndagen.

Bakgrunden till att förtroende för Isotalus har utretts är att hon i fjol dömdes till böter för ärekränkning för lägg på Facebook.

Det tillfälliga utskottet ansåg i sin utredning att domen har försvagat förtroendet för stadens fulmäktigeordförande.

Enligt utskottet har Isotalus ”inte agerat på det sätt som kommuninvånarnas fördel förutsätter vilket krävs av fullmäktiges ordförande. Även om skrivelserna (på Facebook, red.anm) har haft samband med behandling av ärenden som lokalt är betydande och som livligt diskuterats offentligt, har beteendet överskridit gränsen som anses vara acceptabel för fullmäktiges ordförande. Fullmäktiges ordförande ska föregå med gott exempel med sitt beteende och denna post förutsätter särskild uppmärksamhet vad gäller iakttagandet av stadens interna anvisningar”.

I och med varningen som tilldelas Isotalus är ärendet slutbehandlat, beslöt fullmäktige.