Fullmäktige i Karleby grundar ett tillfälligt utskott med uppdrag att utreda om förtroendet för fullmäktiges presidium bör återkallas. Beslutet tillkom efter omröstning efter en lång och tidvis mycket känsloladdad debatt i fullmäktige i Karleby på måndag kväll.

Bakgrunden till grundandet av det tillfälliga utskottet är en motion där 26 av stadsfullmäktiges 43 ledamöter kräver att förtroendet för fullmäktigeordförande Tiina Isotalus (SDP) utreds.

Isotalus dömdes nyligen av tingsrätten till böter för ärekränkning.

Enligt kommunallagen kan fullmäktige under pågående mandatperiod återkalla uppdragen för sin ordförande eller sina vice ordförande om någon av dem inte längre har fullmäktiges förtroende. Beslutet om återkallande av uppdrag gäller hela presidiet, inte enskilda medlemmar.

För grundandet av ett tillfälligt utskott röstade Centern, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Samlingspartiet – mot röstade Socialdemokraterna, Svenska Folkpartiet, Vänsterförbundet och De gröna.

Fullmäktiges andra vice ordförande Mauri Peltokangas (Sannf) är som bäst åtalad för hets mot folkgrupp. Domen i hans fall ges på onsdag.