Tiina Isotalus från Karleby landade direkt i hetluften, när hon i måndags började sitt nya jobb som kommunminister Sirpa Paateros specialmedarbetare.

Den politiska hösten rivstartade i måndags med regeringens uppdaterade hybridstrategi för hanteringen av coronapandemin. I dag tisdag inledde regeringen sina budgetförhandlingar, där skatte-, klimat- och sysselsättningsfrågorna sägs vara de största stötestenarna.

– Tack och lov är statsbudgeten väl förberedd på tjänstemannivå, nu är det ministrarnas tur att ta tag i den, säger Isotalus.

Tiina Isotalus (SDP) är ordförande för stadsfullmäktige i Karleby, ett förtroendeuppdrag hon kommer att behålla och kombinera med jobbet som specialmedarbetare.

– Det kommer att krävas lite jonglerande, men numera är möjligheterna att delta i möten på distans goda, säger hon.

Isotalus politiska ansvarsområden på Finansministeriet är kommuner och landskap. Hon kommer också att ansvara för ministerns medierelationer.

– Jag ser fram emot en mycket intressant höst späckad med riktigt stora frågor, säger hon och nämner social- och hälsovårdsreformen, välfärdsområdesvalen i januari, överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna samt Finansministeriets projekt om framtidens kommuner.

Tiina Isotalus är magister i förvaltningsvetenskaper. Hon har arbetat som stadspolitisk koordinator för Socialdemokratiska partiet och som förvaltningssekreterare för Kalajoki stad.

– Jag är en fullblodskommunalare med erfarenhet av såväl tjänstemanna- som förtroendemannasidan, säger hon.

Samsyn framom motsättningar

I sin roll som ministermedarbetare vill hon att söka samsyn mellan kommunfältet och staten.

– Jag tycker inte att det finns några större motsättningarna mellan den kommunala och nationella nivån. Snarare handlar det om att skapa samsyn och tillsammans hitta bra lösningar som fungerar. Det må sedan gälla verksamhetsförutsättningarna i kommunerna efter vårdreformen eller frågan om kommunernas framtid på längre sikt.

När det gäller överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna år 2024 har Isotalus fördelen att vara väl insatt i de pågående sysselsättningsförsöken, där hennes hemstad Karleby är en försökskommunerna.

– Jag tror på försöket, men det behövs en överföring av TE-centralernas expertkunnande i sysselsättningsfrågor till kommunerna för att det ska fungera optimalt. Kommunerna kan å sin sida bidra med god kännedom om de lokala förhållandena.

Kommunförbundets chefsekonom Minna Punakallio säger i en intervju för Kommuntorget att statsbudgeten tvingar kommunerna till stora nedskärningar redan i nästa år.

Hur kommenterar Tiina Isotalus kritiken?

– Jag känner inte detaljerna, men min uppfattning är att kommunfinansieringen har blivit bättre. Alla nya uppgifter som kommunerna har fått ersätter staten till 100 procent.