Tiina Isotalus har bestridit anklagelsen och säger sig vara besviken på domen.

Tiina Isotalus (SDP), fullmäktigeordförande i Karleby och specialmedarbetare till kommunminister Sirpa Paatero (SDP) har dömts för två fall av ärekränkning i Österbottens tingsrätt, rapporterar bland annat Yle.

Bötesstraffet blir 780 euro och Isotalus ska betala en lidandeersättning på 1 500 euro till kärande, samt rättegångskostnader på 760 euro.

Upprinnelsen till fallet var två kommentarer i samband med Yle Kokkolas nyhetsartiklar om en omtvistad fastighet i Karleby.

I båda kommenterarna ifrågasätter hon kärandes mentala hälsa: ”En sjuk människa. Det där beteendet ryms inte inom gränserna för det normala.” och ”När jag såg detta tänkte jag att det vore dags att söka mentalvård. Verkligen dystert. Människostackare.”

Isotalus har sagt att kommentarerna var ogenomtänkta men bestred misstanken om ärekränkning och hänvisade till att kommentarerna tagits bort från Yle Kokkolas Facebook. Efter domen säger hon sig vara besviken på tingsrättens beslut.

Tingsrätten menar att Isotalus måste ha förstått att hon med kommentarerna kränker och väcker förakt mot kärande, även om detta inte var avsikten, men nog ett troligt utfall, av kommentarerna. Isotalus kommentarer har överskridit gränsen för vad som är acceptabelt, och bedöms därför av tingsrätten som avsiktliga.

Tingsrätten konstaterar också att kommentarerna har skrivits på en sida som lästs av många.

Åklagaren har tidigare valt att inte väcka åtal, varpå kärande själv tog ärendet till tingsrätten.