Efter enkäten om en sammanslagning med Kaskö säger Michaela Esch, fullmäktigegruppordförande för SFP i Närpes, att folkvalda ska få rösta knutpatriotiskt och med hjärtat.

Resultatet av enkäten om en sammanslagning av Närpes och Kaskö visar att många Närpesbor inte har en åsikt i frågan. Michaela Esch, medlem i stadsstyrelsen och gruppordförande för SFP i fullmäktige, säger visserligen att resultatet förhoppningsvis ger osäkra ett större beslutsunderlag.

– Det är lite problematiskt att 30 procent är neutrala, men jag tycker att det rimmar väl med diskussioner som jag haft på stan. Det är viktigt att komma ihåg att jag rör mig i centrum. De som bor längre bort upplever att de kan förlora ännu mer service vid en sammanslagning.

Eschs säger att också folkvalda som representerar glesbygden tänker på ett annat sätt än de som bor i centrum. Resurserna är knappa och konkurrensen om dem hård. Mycket koncentreras till centralorten.

– Sammanslagningsavtalet skulle garantera en del investeringar i Kaskö och då tänker säkert en del att det är bort från deras by.

Av den presentation som forskarna Kim Strandberg och Thomas Karv från Åbo Akademi höll för pressen på måndag framgår till exempel att i centrumområdet – bland annat Näsby, Finby och Klaresund – var 41,5 procent för en sammanslagning.

I Yttermark med omnejd och Västra Närpes med omnejd var 39,5 respektive 38,7 procent mot en sammanslagning.

Gruppbeslut vore märkligt

Eftersom enkäten och Åbo Akademis utredning också visar hur ja- och nej-rösterna föll i de olika stadsdelarna tror Esch att förutsättningarna för fullmäktige att ta ställning är lättare nu.

– Det här är bra att ta till sig.

Och att ta till sig kan innebära att man röstar mot en sammanslagning?

– Ja det kan det göra. SFP har inte gruppbeslut i frågan. Vi har en så enormt stark majoritet i fullmäktige att allt annat vore konstigt.

I Kaskö röstade en klar majoritet mot en sammanslagning med Närpes. Esch är säker på att det kommer att påverka en del beslutsfattare i Närpes.

– Alla kommer inte att medge det men majoriteten i Kaskö sa nej och det måste man ta till sig.

Måste få rösta knutpatriotiskt

Gick inte luften ur den här frågan nu, när Kaskö sa klart nej och så många Närpesbor inte verkar bry sig?

– Personligen tolkar jag det inte så. Vi kommer att diskutera det här fram till beslutet i november. Det kommer att föras gruppdiskussioner, också i mindre informella grupper. Jag tror att skulle enkäten ha besvarats av bara fullmäktige så hade resultatet varit det samma. Nu beror det på hur mycket folkvalda brinner för frågan och försöker vinna över de som förhåller sig neutralt. De neutrala svaren ställer oss förtroendevalda i en knepig situation. Det är lättare att hänvisa till en klar majoritet. Nu ges stora utrymmen för personlig tolkning.

Och ska den tolkningen utgå från framtidsutsikterna för hela Närpes eller kan du acceptera att folkvalda tänker på den ort som ligger närmast?

– Såklart måste man ha förståelse för det. Vid folkomröstningar sägs det att man röstar mer med hjärtat än hjärnan. Men det spelar ingen roll med vad man röstar. Har man röstat så har man och vem är vi att säga med vad man röstat. Så måste vi kunna ha det i en demokrati, annars kan vi lika gärna låta tjänstemännen avgöra.