I kväll tar fullmäktige i Kaskö på nytt ställning till sammanslagningen med Närpes. Utgången är ytterst osäker, sedan De grönas representant i fullmäktige enligt Vasabladet meddelat att han inte kommer att delta i mötet.

Sammanslagningen av städerna Kaskö och Närpes delar Kasköfullmäktige i två lika stora läger och De grönas representant är tungan på vågen. Dyker ingen grön fullmäktigemedlem upp på kvällens möte torde rösterna om en samgång med Närpes falla 8 — 8 och därmed avgör fullmäktigeordförande Kari Häggbloms (SDP) röst. Häggblom motsätter sig en samgång.

Läs också: Frågan om sammanslagning splittrar Kaskö

Vasabladet uppger att De grönas Erkki Nykänen har anhållit om befrielse från alla sina kommunala uppdrag.

I Vasabladet säger Nykänen att han är ”trött på hela ärendet, och tycker att SDP och SFP som i många år suttit vid makten nu får reda upp situationen. Själv slutar han i politiken.”

Det är nu andra gången fullmäktige behandlar frågan om sammanslagning med Närpes. Förra gången ärendet behandlades förklarades två ordinarie ledamöter efter omröstning vara jäviga att delta i beslutet. En utredning från Kommunförbundet visade senare att så inte var fallet.

Fullmäktigemötet börjar kl. 18.00. Vi uppdaterar.