Det blir ingen sammanslagning av städerna Närpes och Kaskö. Fullmäktige i Kaskö sade på måndag kväll  nej till sammanslagning med en rösts övervikt. Omröstningen föregicks av två omröstningar om jäv.

För att en sammanslagning av de två städerna skulle ha gått vidare, borde både  Kaskös och Närpes ha godkänt förslaget till sammanslagningsavtal. I Närpes röstade majoriteten av fullmäktige för en sammanslagning.

Omröstningen i Kasköfullmäktige slutade 9-8, sedan två ordinarie ledamöter röstats bort på grund av jäv och bytts ut mot ersättare.

De två ledamöter som efter omröstning i fullmäktige beslöts vara jäviga är Samlingspartiets Lars Piira och Sannfinländarnas Jukka Salo. Piira skulle ha röstat för en sammanslagning med Närpes medan Salo skulle ha röstat emot.

Juha Myllymäki, direktör för Kommunförbundets juridiska enhet, säger att det är ytterst ovanligt att fullmäkige röstar om huruvida en ledamot är jävig eller inte.

– Att man som i Kaskö röstade två gånger om två ledamöters jäv är ännu ovanligare, säger Myllymäki.

För en sammanslagning röstade hela Svenska folkpartiets grupp (5) och De gröna (1).  Samlingspartiet  och Vänsterförbundet fördelade sina röster så att ja- och nej-sidan fick en röst vardera.

Mot röstade samtliga medlemmar i den socialdemokraterna gruppen (5), Sannfinländarna (2), Samlingspartiet (1) och Vänsterförbundet (1).

SFP:s fullmäktigegrupp anmälde avvikande åsikt till protokollet. Stadstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs meddelade efter mötet att fullmäktigebeslutet kommer att överklagas. Även Vänsterförbundets Mirja Högstrand uppger i Vasabladet att hon kommer att överklaga beslutet.

I Närpes föll rösterna i fullmäktige 26-8 för en sammanslagning.