Den tio år gamla staden Raseborg har inte sett en enda kvinna på sina topposter. Nuvarande fullmäktigeordförande är Thomas Blomqvist och styrelseordförande Anders Walls. Det blir en manlig trio i toppen om man räknar med stadsdirektör Ragnas Lundqvist.

Thomas Blomqvist är överraskad att statistiken i Svenskfinland ändrat så pass dramatiskt. Men för Raseborgs del är läget oförändrat – männen dominerar topposterna både före och efter kommunalvalet.

– Det har varit så här ända sedan Raseborg blev till, säger Blomqvist.

Han blickar tillbaka mot valet av stadsdirektör sommaren 2017. De tre toppkandidaterna var alla män.

– Jag tycker att det gärna hade fått finnas fler kvinnor bland de sökande. Det rörde sig inte om många.

– När det gäller förtroendeposter är det alltid frågan om ett pussel. Dels delas posterna mellan partierna och dels inom partierna. Vi försöker – och bör också enligt lag – uppnå könsbalans i olika nämnder och styrelser. Till den del jag varit med har vi alltid haft som ambition att se till att vi har kvinnor på ordförandeposterna.

Varför syns det då inte i ordförandeposterna för fullmäktige och stadsstyrelsen?

– Jag är helt övertygad om att det finns kvinnor i SFP:s grupp och i hela Raseborgs fullmäktige som skulle kunna sköta dessa topposter. Men man har nu valt såhär, konstaterar Blomqvist.

Blomqvist tänker sig att ekonomiska incentiv kunde vara en lösning.

– I medelstora kommuner som Raseborg är det tidsmässigt utmanande för vem som helst att sköta uppdraget som styrelseordförande. Jag hör till dem som tycker att vi på allvar måste fundera på hur vi vill ha det framöver.

– Kunde man ha någon annan slags arvodering så att människor skulle ha råd att avsätta tillräckligt mycket tid för ett dylikt uppdrag?

Ingen kamp om styrelseordförandeposten

Blomqvist konstaterar att det krävs mycket tid oberoende för att vara styrelseordförande oberoende av kön. Nuvarande styrelseordförande Anders Walls valdes för att han fick ett enhälligt förtroende och hade tidigare erfarenhet, säger Blomqvist.

– Men det fördes heller ingen kamp om posten.

– Det är klart att man ska vara medveten om de här sakerna. Strukturer med män på ledande poster lever lätt kvar för att människor följer gamla mönster. Jag har själv märkt att man måste ta ett aktivt grepp om det här och till den delen har vi i Raseborg inte lyckats få fram kvinnor.

– Jag tycker med fördel att det kunde vara en kvinna på någon av de här posterna, säger Blomqvist.

Den tio år gamla staden Raseborg har inte sett en enda kvinna på sina ledande poster. Annat var det innan sammanslagningen.

– I Ekenäs hade vi Pirkko Grönroos som styrelseordförande och i Karis fanns Kerstin Ilander och Seija Kannelsuo-Mäntynen som var både styrelse- och fullmäktigeordförande.

Hur kommer du själv att fira kvinnodagen?

– Jag ordnar ett tillfälle där vi diskuterar jämställdhetsfrågor med raseborgare och andra intresserade. Men annars blir det en vanlig arbetsdag i riksdagen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *