På söndag arrangerar Kaskö en rådgivande folkomröstning om förslaget att gå ihop med Närpes. Närpes har pejlat sina invånares åsikter med hjälp av en enkät. Resulatet av den enkäten publiceras efter folkomröstningen i Kaskö.

Frågan som Kasköborna ska ta ställning till lyder: Godkänner du en kommunsammanslagning mellan städerna Kaskö och Närpes i enlighet med förslaget till sammanslagningsavtal?

Sammanslagningen mellan de två städerna har varit aktuell i två år. Ett förslag till sammanslagningsavtal blev klart i somras.

Närpesborna har redan sagt sitt om förslaget. Invånarnas åsikter pejlades med hjälp av en enkät som nu analyseras vid Åbo Akademi. Svarsprocenten i Närpes blev lägre än väntat. 46 procent av Närpesborna valde att delta i enkäten där de fick svara på frågan: Vilken är din inställning till en eventuell samgång mellan Närpes och Kaskö? Svarsalternativen var sex stycken på skalan Mycket positiv – Mycket negativ och Vet ej/tar ej ställning.

Vad Närpesborna har för åsikt om förslaget att gå ihop med grannstaden Kaskö offentliggörs först efter folkomröstningen i Kaskö.

Den politiska och tjänstemannaledningen i Närpes stöder en sammanslagning.

Mikaela Björklund och stadsdirektör Hans-Erik Lindqvist i fullmäktigesalen i Närpes.

– Tillsammans har Närpes och Kaskö större möjligheter att hjälpa varandra att utvecklas. När det går bra för oss gagnar det hela regionen, säger Mikaela Björklund, fullmäktigeordförande i Närpes.

I Kaskö är partierna splittrade. Fullmäktigeordförande Kari Häggblom i Närpes kommer att rösta nej till sammanslagningen.

– I en sammanslagning riskerar Kaskö bli en utby i Närpes. Vi kan få i gång en utveckling i vår stad själva ­– utan Närpes, säger Häggblom.

Kommuntorget återkommer till resultatet av de båda opinionsyttringarna på måndag.

Kari Häggblom är fullmäktigeordförande i Kaskö.