Frågan om sammanslagning splittrar Kaskö

Kommunsammanslagningen mellan Kaskö Två ordförande, två partier och två åsikter i Kaskö. Kari Häggblom till vänxter (SDP) motsätter sig en fusion med Närpes, medan Carl-Gustav Mangs (SFP) är för.
Kommunsammanslagningen mellan Kaskö Två ordförande, två partier och två åsikter i Kaskö. Kari Häggblom till vänxter (SDP) motsätter sig en fusion med Närpes, medan Carl-Gustav Mangs (SFP) är för. (Foto: Johannes Tervo)
16.9.2019

I höst avgörs framtiden för Finlands minsta stad. Ska Kaskö förbli självständigt eller gå ihop med grannstaden Närpes?

– Jag stöder en sammanslagning, säger stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs (SFP). Kaskös ekonomi är katastrofal. En stad med bara tusen skattebetalare är för liten.

Fullmäktiges ordförande Kari Häggblom (SDP) stödjer fortsatt självständighet för Kaskö.
– I en sammanslagning riskerar Kaskö bli en utby i Närpes. Vi kan få i gång en utveckling i vår stad själva – utan Närpes, säger Häggblom.

Vi befinner oss i stadshuset i Kaskö och spänningen mellan stadens två starka politiska kraftfält känns i luften. Mangs och Häggblom är mångåriga högprofilerade Kasköpolitiker, båda djupt engagerade i sammanslagningsplanerna.

– Det här är ingen lätt process för någon av oss, medger de.

Kari Häggblom och socialdemokraterna är rädda för att Kasköborna i en samgång med Närpes ska mista närheten till den kommunala servicen. Kaskö som är Finlands minsta stad är belägen på en ö omgiven av grannkommunen Närpes och havet. Bebyggelsen är kompakt och avstånden i staden korta.

Kaskö arrangerar en rådgivande folkomröstning om sammanslagninsavtalet den 29 september. Närpes har pejlat sina invånares åsikter med hjälp av en enkät. Resultatet av de båda opinionsmätningarna publiceras den 30 september.

Initiativet från Kaskö

Initiativet till att gå samman kommer ursprungligen från Kaskö, där Svenska folkpartiet i sitt kommunalvalsprogram 2017 lovade arbeta för en sammanslagningsutredning med Närpes. Utredningen stöds förutom av SFP av Samlingspartiet och Vänsterförbundet.
Socialdemokraterna som är jämnstarka med SFP motsätter sig en sammanslagning.

– Vi tror att en sammanslagning leder till en försämring för Kaskö, vi är rädda att Kaskö blir en utby i Närpes, säger fullmäktigeordförande Kari Häggblom (SDP).

– Nu har du fel, replikerar Carl-Gustav Mangs (SFP), stadsstyrelsens ordförande i Kaskö. Det står uttryckligen i förslaget till sammanslagningsavtal att Kaskö ska bli en stadsdel, inte en bydel i Närpes!

Kaskö har en egen hälsovårdscentral där köerna är korta och servicenivån hög.

– Det står i avtalet att servicestrukturen ska vara oförändrad de tre första åren efter sammanslagningen. Men vad händer efter det? Jag har lyssnat på de kommuner som gått ihop med Närpes under tidigare år och de har inte mycket kvar av sin kommunala service i dag, säger Häggblom.

– Inkomsterna per capita i Kaskö är betydligt högre än i Närpes. Vi borde ha alla förutsättningar att klara oss själva, tillägger han.

Carl-Gustav Mangs håller inte med. Hans och Svenska folkpartiets huvudargument för en sammanslagning är stadens dåliga ekonomi. Sedan Metsä-Botnia stängde cellulosafabriken i Kaskö 2009 har invånarantalet minskat från 1900 till 1200. Kaskös ekonomi har gått med förlust fem år i rad och staden lånar i dag till driften. Bokslutet för 2018 visar ett underskott på 1,4 miljoner euro.

– Kaskös ekonomi är katastrofal. En stad med tusen skattebetalare är helt enkelt för liten. Gör vi ingenting nu är jag illa rädd för att Kaskö förtvinar. Vi kommer inte ha råd med den service vi har idag, befarar Mangs.

Häggblom delar Mangs oro för stadens svaga ekonomi.

Läs också: Ja i Närpes, nej i Kaskö när Kommuntorget frågar

”Tillsammans kan Kaskö och Närpes utvecklas”

Kaskö

  • Finlands minsta stad med 1262 invånare (2018).
  • Grundades 1785 av Gustav III.
  • Hamnstad med järnväg.
  • Finskspråkiga 70 procent, svenskspråkiga 30 procent.
  • Kommunalskatt 22 procent
HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här