I stadshuset i Närpes råder det ingen tvekan: En sammanslagning av Närpes och Kaskö skulle gynna båda städerna. – Jag är mycket nöjd med det samgångsavtal vi tagit fram tillsammans med Kaskö, säger fullmäktigeordförande Mikaela Björklund (SFP) i Närpes.

Utredningen om en sammanslagning startade på Kaskös initiativ. När fullmäktige i Närpes i november 2017 svarade ja på inviten startade sammanslagningsförhandlingarna i olika arbetsgrupper på både tjänstemanna- och politikernivå.

– Vi insåg snabbt att vi, trots att vi är grannar och har samarbetat i många år, inte känner varandra särskilt väl, säger Mikaela Björklund.

Under förhandlingarna har alla fått lyfta sin ”katt på bordet” och idag är de två städerna ”du” med varandra på ett djupare plan än tidigare.

AnnonsStadsdirektör Hans-Erik Lindqvist i Närpes är nöjd med både förhandlingarna och resultatet.

– De förtroendevalda har verkligen satt sig in i frågan och tjänsteinnehavarna har jobbat otroligt bra i sina arbetsgrupper. Därtill har vi haft en mycket bra utredare, pensionerade sjukvårdsdirektören Göran Honga. Han kan hantera motsättningar och han är inte rädd att säga sanningar.

Mikaela Björklund instämmer:

– Honga har talat oss tillrätta i tur och ordning. Jag tror inte att vi hade kommit så här långt utan honom.

Resultatet av förhandlingarna är ett sammanslagningsavtal som invånarna i de två städerna tar ställning till under hösten. I Närpes hörs invånarna med hjälp av en enkät i augusti-september, Kasköborna folkomröstar i slutet av september.

– Folkomröstning är ett ganska trubbigt instrument, därför gick vi in för en enkät. En enkät har potential för mer än ett ja eller ett nej. Vi kan få fram argument och andra synpunkter, säger Björklund.

Båda städerna har arrangerat en rad invånarmöten där samgångsavtalet gås igenom och invånarna får ställa frågor. Det första mötet i Närpes hölls i juni lockade omkring 20 deltagare.

– Det som väckte debatt under och efter mötet var ekonomin. Folk vill veta hur sammanslagningen påverkar Närpes ekonomi och de framtida investeringarna i våra byar, berättar Björklund.

Svaret på den frågan finns i sammanslagningsavtalet där det heter att den nya kommunen i sin utveckling ska fästa ”speciell vikt” vid styrkorna i byarna och kommunens olika delar.

Sammanslagning ger framgång

Mikaela Björklund ser flera fördelar i en sammanslagning.

– Tillsammans har Närpes och Kaskö större möjligheter att hjälpa varandra att utvecklas. När det går bra för oss gagnar det hela regionen.

Den nya kommunen som enligt avtalet ska heta Närpes kommer om den förverkligas att ha över 10 000 invånare.

– Det heter att storleken inte har någon betydelse. Men är man tillräckligt stor har man bättre möjligheter att tackla framtida utmaningar, säger Björklund.

Hans-Erik Lindqvist nickar instämmande.

– En sammanslagning skulle ge synergier i både Närpes och Kaskö. Näringslivet i den nya kommunen skulle få fler ben att stå på och vi skulle få en hamn att utveckla tillsammans. Våra beräkningar visar att den nya kommunen skulle klara av nuvarande servicenivå med en kommunalskatt på 21 procent.

Lindqvist kommer inte själv att vara med i ledningen för den nya kommunen. Han går i pension när den nya kommunen bildas.

Sammanslagningsavtalet garanterar personalen i de två städerna ett anställningsskydd på fem år.

– Vi valde fem år för att ge en tydlig signal om att alla anställda behövs i den nya kommunen. Avsikten med samgången är inte att sanera, understryker Björklund.

Ny verksamhetskultur behövs

Hans-Erik Lindqvist hoppas att sammanslagningen av Kaskö och Närpes om den verkställs som planerat 1.1.2021 ska utmynna i en livskraftig, dynamisk kommun.

– Det är viktigt att olika delar av staden har möjlighet att utvecklas. Samtidigt är min största farhåga att den nya kommunen inte växer ihop till EN kommun, utan fortsätta två parallella liv, medger han

– Samgång innebär förändring, konstaterar Mikaela Björklund. I Närpes är det två partier som styr, i Kaskö betydligt fler. I Närpes dominerar svenskan, i Kaskö finskan. Mycket handlar också om vad personalen är beredd att göra för att skapa en gemensam verksamhetskultur, påpekar Björklund.

För att garantera Kaskö, som är betydligt mindre än Närpes, ett reellt politiskt inflytande i den nya organisationen stipulerar samgångsavtalet att Kaskö ska ha två medlemmar i stadsstyrelsen, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden under fullmäktigeperioden 2021–25.

På förvaltningssidan inrättas en ny tjänst som servicedirektör i Kaskö. Direktören basar för förvaltningstjänsterna och servicepunkten i den nya stadsdelen.

Den nya kommunen kommer att använda Närpes kommunvapen. I marknadsföringen kommer den nya kommunen att använda Kaskös marknadsföringslogo som föreställer Sälgrunds fyr.

Läs också: Frågan om sammanslagning splittrar Kaskö

Ja i Närpes, nej i Kaskö när Kommuntorget frågar

NÄRPES

  • Närpes är en av tre socknar som på 1300-talet bildade landskapet Österbotten. De övriga två är Korsholm och Pedersöre.
  • Närpes kommun bildades 1867. Kommunen blev stad 1993.
  • Invånarantal: 9 470 (2018)
  • 80 procent svenskspråkiga, 5 procent finskspråkiga och 15 procent talar ett annat språk
  • En stor del av våra inhemska tomater och gurkor odlas i staden.
  • Kommunalskatt: 21 procent.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *